118871. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lemezeknek, szalagoknak, fonalaknak és hasonló alakú testeknek latexből, guttaperchából, balatából, szintétikus gumiból és hasonló anyagokból való előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118871. SZÁM. Xl/b. OSZTÁLY. — M. 10684. ALAPSZÁM. Eljárás lemezeknek, szalagoknak, fonalaknak és hasonló alakú testeknek latexből, guttaperchából, balatából, szintétikus gummiból és hasonló anyagokból való előállítására. Müller Federico, gyáros Milano. A bejelentés napja 1935. évi december hó 21-ike. Itáliai elsőbbsége 1934. évi december hó 22-ike. A találmány eljárás lemezeknek, szala­goknak, fonalaknak és hasonló alakú tes­teknek kaucsuktejből, guttaperchából, balatábó], mesterséges gumiból és hasonló 5 anyagokból való előállítására és ezzel az eljárással készült termékek. Gumilemezeket eddig hengerelt nyers­gumiból kalanderezéssel állítanak elő. Eljárnak úgy is, hogy gumioldatot kenő-10 géppel lakkozott szövetre többszörösen felkennek. Ezzel az eljárással azonban bizonyos vastagságon aluli lemezeket nem lehet előállítani. Azonkívül a kalandere­zéssel készült lemezek ismert hátránya, 15 hogy azoknak szilárdsága csak a lemez egyik irányában kielégítő. Hogy ragadós felületű lemezeket kap­janak, ahhoz eddig az volt szükséges, hogy azokat kalanderen hengerelték, hide-20 gen vulkanizálták és azután gumioldatból álló fürdőn húzták át. A kenéssel készült lemezeket ma már jóformán egyáltalán nem állítják elő, mert gyártásuk rend­kívül hosszadalmas és drága. 25 A találmány szerinti eljárás gyakorlati kivitele abban van, hogy célszerűen sza­lagalakú nedvszívó aljaztra, megfelelő módon kaucsuktejet, vagy hasonló anya­got viszünk fel, azután az aljzatot a fel-30 vitt réteggel együtt meleg hatásának tesszük ki, mire a képződött gumilemezt vagy hasonló alakú testet az aljzatról leválasztjuk. A nedvszívó aljzat lehet cellofánból, 85 viszkózéból, lehet sima felületű, vagy 40 45 50 alkalmas módon előkezelt esetleg rajzzal, mintával vagy szöveggel nyomtatás vagy sajtolás útján előállított. A kaucsuktejet, guttaperchát, balatát, mesterséges kaucsukot vagy ezek keve­rékeit koagulációs anyagokkal, vagy ezek nélkül alkalmazhatjuk. Alkalmazhatunk továbbá vulkanizáló anyagokat, vagy vulkanizálásgyorsítókat, töltő- vagy festő anyagokat és viaszokat. A találmányt jellemző melegkezelés történhet úgy, hogy a szalagaiak, aljzatot pl. fűthető dobokon vagy asztalokon vezetjük. Az anyag" az alátétre felvihető felfecskendezéssel kenéssel (pl. henger­segélyével), öntéssel vagy pedig úgy, hogy a szalagokat a fürdő felületén végig­húzzuk. Ez utóbbi foganatosítási mód különösen előnyös, ha a szalag mindkét oldalán sírna felületet akarunk előállí- 55 tani. Ez esetben a termék vastagságát az aljzatnak a sebességével, a fürdő kon­centrációjával és a felvitt rétegek számá­val befolyásolhatjuk. A szín és a felület minősége tekinteté- 60 ben megfelelő eljárás kiválasztásával a legkülönbözőbb hatások érhetők el. Ha pl. márványozott felületet kívánunk elő­állítani, az alapszínt a folyadékot tartal­mazó kádba töltjük és megfelelően elren- 65 dezett tartályokból a kádba visszük a többi kívánt színű festéket, miközben a szalag a fürdő felületén mozog. A színezés másik lehetősége abban van, hogy az aljzatot egyidejűleg vagy egymás 70

Next

/
Thumbnails
Contents