118819. lajstromszámú szabadalom • Hordozható sertésperzselő

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118819. SZÁM. X/e. (XI/f.) OSZTÁLY. Ji. 7111. ALAPSZÁM. Hordozható sertésperzselő. Ragula Nándor g'éplakatosmester, Monor. A bejelentés napja 1936. évi november hó 30-ika. Levágott sertések szőrét kétféle módon távolítják el, perzseléssel vagy forrázás­sal. A tapasztalat azt mutatta, hogy — bár a perzselt áru ízletesebb — a keres-5 kedelemben mégis keresettebb a forrá­zott sertés. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy a perzselés folyamata alatt a levágott állat húsa, huzamosabb ideig lévén égő szalma között, erősen át-10 hevült. E körülmény pedig csökkenti a hús eltarthatóságát. A közönséges perzselésnél arra sincs mód, hogy a perzselés idejét és mértékét — eltekintve a legdurvább eszközöktől, 15 mint pl. az eljárás teljes vagy részleges megismétlése — szabályozzuk. A perzse­lődés haladása sem kísérhető figyelem­mel. Ahhoz pedig, hogy perzselés útján versenyképes árút állíthassunk elő, szük-20 séges a perzselés gyors lefolytatása az állat testének nagyobb mérvű felmelegí­tése nélkül; továbbá az, hogy a perzselés egyenletesen és a megkívánt mértékben történjék. 25 A fenti követelményeknek eleget teen­dő, a perzselést nem a tetemre halmozott szalma elégetésével hajtjuk végre, hanem azzal, hogy megfelelő tűztérből a sertésre lángcsóvát fuvatunk. 30 A találmány szerinti sertésperzselő ennek megfelelően hordozható, célszerűen fatüzelésre alkalmas tűzhelyből, ehhez csatlakozó, kézi meghajtású, lapátos fuj­tatóból (ventilátorból) és közbeiktatott 31 olyan légelosztó és irányító szervből áll, amely a fújtatóval szállított levegő egy részét a tűztérben szétszórja, a zömét ellenben a tűzhely rostélyának ama része felé irányítja, amelyen parázs foglal he­lyet, hogy az ezen keresztül nyomott 40 levegő kívánt nagyságú és magas hőfokú lángcsóvát adjon. Az egész készüléket akkorára készítjük és úgy méretezzük, hogy az vállszíjon vagy nyakba akasztva kényelmesen hordozható és a lángcsóva 45 a sertés körüljárása közben a kívánt helyre irányítható legyen. A csatolt rajz a találmány példaképeni kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra hosszmetszet, a 50 2. ábra felülnézet. A 3. ábra a légelosztó és irányító lap elölnézete, míg a 4. ábra a rostélynak ugyancsak elöl­nézete. 55 A tüzelés (a) tűzszekrényben történik, ahova a tüzelőanyagot, előnyösen apróra vágott fát (b) ajtón át rakjuk be. A tűz­szekrényt hosszirányban egyfelől (c) fú­vóka, másfelől (d) légelosztó és irányító- 60 lap határolja. A tüzelőanyag kihullását vagy kifuvódását (e) rostély akadályozza meg, amely úgy van méretezve, hogy a tűzszekrény hossztengelyéhez képest, ferde helyzetet foglal el (1. ábra), mikor 65 is a felső rostélynyúlványok a (c) fuvóka­kúpra, alsó (f) lábai pedig a tűzhely hen­geres falára támaszkodnak, miáltal a rostély felbillenésének veszélye hordozás közben csökken. 70 A (d) légelosztó- és irányítólap olyan, hogy az (a) tűzszekrényhez csatlakozó, forgólapátos (g) fújtatóval szállított és a tűztérbe fúvott levegő kisebb részét szét-

Next

/
Thumbnails
Contents