118799. lajstromszámú szabadalom • Anyagfelvezetőberendezés hengeres szitájú papírgépekhez

MAGYAR KIEALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118799. SZÁM. XLII/a. OSZTÁLY. — V. 3667. ALAPSZÁM. Anyagfelvezetőberendezés hengeres szitájú papirgégekhez. J. M. Voith cég, St. Pölten, mint J. M. Voith heidenheimi a. d. breuzi cég: jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1936. éri szeptember hó 18-ika • A találmány terelőajakkal ellátott anyagfelvezetőberendezés; a terelőajak­nak az a célja, hogy az említett papír­gépfajták nagy munkasebességénél is a 5 kifogástalan lapképzést biztosítsa. Általánosan ismeretes tény, hogy a lapképzéshez szükséges anyag az anyagot tartalmazó víztől nem élesen elhatárolt rétegben ülepedik le a szitahengerre; in­tő kább lassankénti átmenet van a szitán lévő sűrűn lerakódott anyagrétegtől az anyagot tartalmazó vízig. A szitahengernek a felhígított papír­pépben való útjában ennélfogva a lap-15 réteg felső felületén még egy kevésbé megsűrűsödött anyagréteg is veleúszik. Ezen réteget a szitahengernek a felmerü­lésénél a szitára lerakodott rostréteg magávalragadja, rövid magávalvitel után 20 azonban az a részecskéinek gyenge össze­tartása miatt a laprétegről lecsúszik és az anyagtartókádba visszafolyik. A ki­merülési helyen ennélfogva a tulajdon­képeni lapréteg és a veleragadott réteg 25 között ellentétes irányú mozgás megy végbe. Ezen folyamatnál azonban az alakított lapnak már lerakodott finom anyagrészecskéi is részben és szabály­talanul ismét leszakíttatnak; ezen jelen-30 ség nem kívánatos következménye az egyenlőtlen lapképződés, amely nagy­mennyiségű selejtet és ennek megfelelően a gyártási veszteségek növekedését ered­ményezi. 35 Ez a hátrány a találmány szerint azzal küszöbölhető ki, hogy a kád kiömlési' oldalán terelőkészülék van, amely a fel­szálló anyagáramot egy belső és egy külső részáramra osztja és a belső, a szitahen­ger felé fordított oldalán, mint terelőajak 40 van kialakítva, egyebekben pedig oly­képen, hogy kimenőélén vagy afölött anyagot tartalmazó víz nem gyülemel­hetik meg, mimellett azonkívül a hordozó­folyadék kifogástalan eltérítéséről és el- 45 vezetéséről is gondoskodva van. A terelő­ajaknak, amely azonkívül elállítható, ezen kiképzése arra való, hogy a szita­hengernek fekvő rostrétegnek, a beállítás szerint, különböző gyorsulást adjon, ami 50 különösen akkor nagyfontosságú, ha a szitahenger és a felszálló anyagáram for­gási sebességei nem egyeznek úgy, hogy a lapképződés veszélyeztetve lehetne. Igy a rostréteg gyorsulására mérvadó 55 duzzasztónyomás szabályozható, mimel­lett másrészt a szitára lerakodott anyag­rostok akadálytalan átmenete biztosítva van. A hordozófolyadék a szitáról úgy lesz elvezetve, hogy a szitahengeren már 60 képződött anyagréteg újbóli leválasztása és ezzel annak megsérülése nem léphet fel. A terelőajaknak azon hatása is van, hogy a szitahengeren képződött anyag­réteg a rátapadó folyadékot a szitahenger 65 belsejébe leadja. Ennek dacára átjutnak < a fúvókán folyadékrészek, ezeket azon­ban a terelőajak felső oldala levezeti, minthogy ennek alakja által a duzzasztó, vagy gyüjtőterek képződése el van ke- 70 rülve. A megoldandó feladat lényegét az eddig ismeretes hasonló fajtájú készülé­kek nem ismerték fel helyesen.

Next

/
Thumbnails
Contents