118793. lajstromszámú szabadalom • Készülék csomózott szőnyegminta leolvasására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^jjf SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118793. SZÁM. XIY/b. OSZTÁLY. — S. 16028. ALAPSZÁM. Készülék csomózott szőnyegminta leolvasására. Szabó József volt főgépész, Budapest. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 24-dke. A mintázott csomózott szőnyeg készíté­sénél a többféle színű csomók beosztása minta szerint készül. A színes csomók le­olvasása a munkaidő jelentékeny részét 6 köti le s az előforduló hibák is rendsze­rint téves leolvasásból származnak. E készülék gyors és biztos működésével a hiányok kiküszöbölhetők, mert a fedő­szalagon mindig látható a készítendő 10 színű csomóminta száma, tehát azok meg­számlálása nem szükséges. E készülék al­kalmazásával a csomót készítő gépeken különféle színű csomozóanyagok pillanat­szerűleg adagolhatok. 15 A mellékelt rajz 1. ábrája a leolvasó­készülék felülnézetét, a 2. ábra oldalnéze­tét tünteti fel. A (2a) és (2b) hengerek, (3a) és (3b) tengelyei az (1) alaplemezre erősített (4) csapágyakban vannak ágyazva. A (2a) 20 és (2b) hengerre van a szőnyegmintalap felerősítve és pedig úgy, hogy a (2b) hen­gerre feltekercselt mintalap szabad vége a (2a) hengerre van felerősítve. A két hengerre kifeszített mintalap felett az (5) 25 fedőszalag van (6a) és (6b) hengerekre fel­tekereselve. A fedőszalag a mintát el­takarja és csak a (7) nyílásban levő azon raintákockák láthatók, melyek elkészíten­dők, mert a már elkészített csomónak 30 megfelelő mintakockát az (5) fedőszalag lefedi. Ha a csomózás balról jobbra történik, a fedőszalag (6a) hengerre van felteker­cselve annyira, hogy a nyíláson levő 35 egyes számú kocka a mintasor első kocká­ján legyen. A fedőszalagnak a csomózás irányában való mozgását géppel készített csomózásnál az adagoló végzi, a kézi cso­mózásnál pedig lábbal végezzük. A mozgató szerv (8b) szuronyzáron ke- 40 resztül a (9b) kart minden csomó elkészü­lése után lenyomja, a kar elfordulásával a fedőszala,got tartó (6b) hengerének (13) tengelyére erősített (10b) kilincskeretet (11b) kilincs útján elfordítja és így a fedő- 45 szalagot egy kockával tovább mozgatja. A (9b) kart előbbi helyzetébe a (12b) rugó állítja vissza. Az ellenkező irányú csomó­zásnál a mozgató szerv (8a) szuronyzáron keresztül a (9a) kart nyomja le, de egyide- 50 jüleg (11b) kilincs kikapcsolandó, ami után a folyamat az ellenkező oldalon ugyanúgy történik. A fedőszalag (7) nyílása mellett sor­számok vannak a mintakockák számának 55 leolvasására. Ha a csomózás balról jobbra történik a felső, ha jobbról balra, az alsó sorszámok érvényesek. A csomozóminta feltekercselése a hen­gerekre és a sorbaállítás (3b) forgató- 60 gombbal, a fedőszalag nyílásának beállí­tása pedig (13a) és (13b) forjgatógombbal történik. Szabadalmi igénypontok: 1. Készülék csomózott szőnyegminta le- 65 olvasására, jellemezve az alaplemezre erősített csapágyakban forgathatóan ágyazott egymással keresztirányban elhelyezett két hengerpárral, melyek közül az egyik hengerpáron a mintalap, 70 a másik hengerpáron a leolvasó nyílás­sal ellátott fedőszalag van tekercselve,

Next

/
Thumbnails
Contents