118746. lajstromszámú szabadalom • Nyugszék

Megjelent 1938. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118746. SZÁM. VIII/c. (XVJ/f.) OSZTÁLY. — Sch. 3483. ALAPSZÁM. Nyugszék. Schumann János asztalosmester, Miskolc. A bejelentés napja 1936. évi augusztus hó 8-ika. Magyar kiállítási elsőbbsége 1936. évi május hó 8-ika. Á találmány a földre állítható vagy hor­gai segélyével felfüggeszthető állványon, lenge the tőén ágyazott olyan nyugszék, mely laposra összecsapható és ebben az 5 állapotban könnyen szállítható. A találmány szerinti nyugszék egy példa­képem kiviteli alakja a csatolt rajz 1. ábráján, távlati nézetben van feltün­tetve. A 10 2. ábra egy részlet metszete. A földre állítható állvány, lényegében, négy (1, 2, 3) és (4) lábból áll. A nyug­szék egy-egy oldalán két-két láb kereszt­lécekkel van összekötve, melyek a lába-15 kat felállított helyzetben rögzítik. A ke­resztléoek közül az egyik — az (5) léc — egy darabból, a másik (6, 7) léc pedig két darabból áll, melyek (8)-nál csuklósan vannak összekapcsolva. A (8) csuklócsap 20 az (5) léc felé eső végén kiáll és az (5) léc mélyedésébe nyúl (2. ábra). A szék egy-egy oldalán levő lábak, fölül, (20)-nál és (21)-nél csuklósan vannak a (9), illetve (10) léchez erősítve, mely utóbbiak a (11) 25 kartámaszokat tartják. Az állvány hátsó (1) és (3) lábai a (12) léccel és a mellső (2, 4) lábak a (13) léccel vannak egymással összekötve. A tulajdonképeni nyugszék lengethetoen. 30 van a fentleírt állványon ágyazva és lénye­gébein két parallelogrammból áll, meilyek csuklósan vannak a (9), illetve (10) léc­hez kapcsolva. A rajzon csak a nyugszék innenső oldalán levő parallelogramm lát-35 ható teljesen, melynek a (14, 15, 16) lé­cek a részei, melyek csuklósan vannak egy­mással összekötve. A túlsó oldalon levő parallelogramm részben el van takarva és így egyes lécei csak részben láthatók; e lécek a (17, 18 )és (19) számokkal vannak 40 jelölve. A (14) és (16) lécek a (9) léchez, a (17) és (19) lécek pedig a (10) léchez csuklósan vannak kapcsolva és pedig — célszerűen — ugyanazon (20, 21) csukló­csapok révén, melyek az állvány (1) és 45 (2), illetve (3) és (4) lábait a (9) illetve (10) lécekhez kapcsolják. A (14, 17) lé­cek, fölfelé, meg vannak hosszabbítva és a nyugszék háttámláját képezik, míg a (15, 18) lécek előre vannak meghosszab- 50 'foítva és a (22, 23) lábtámaszokat tartják. A (14, 17) lécek, fölül, a (24) léccel van­nak összekötve, melyhez az ülő- illetve fekvőfelületet képező (25) szövet van erő­sítve; e szövet alsó vége (26)-nál van a 55 (15, 18) léceket összekötő léchez erősítve. A (16, 19) léceket, valamivel a (9), illetve (10) lécekkel való csuklós kapcsolatuk alatt, a (27) léc köti össze egymással, ami fölé a (25) szövet van fektetve és amely 60 a széken ülő lábait a térdek alatt tá­masztja alá. A (15, 18) léceket még a (28) léc köti össze. A (9, 14, 15, 16), illetve a (10, 17, 18, 19) csuklós parallelogr am­inők úgy vannak méretezve, hogy az álta- 65 luk tartott (25) szövet a rajta elhelyezkedő egyén alakjához illeszkedik és az egyén súlypontja a (20, 21) csüklópontok közé esik. Ha a bútoron ülő ember derekát hátra hajlítja, akkor a (14, 17) lécek a haj- 70 lást követik illetve felső részük szintén hátrahajlik és ezáltal a csuklók alatti ré­szük előre lendül, következéskép a (15, 18) lécek a lábtartókkal szintén előre len­dülnek úgy, hogy a fekvő helyzethez kö- 75 zeleclnek és fordítva, ha a derekunkat előre

Next

/
Thumbnails
Contents