118723. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a béta-(p-oxifenil) izopropilmetilamin előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1.18783. SZÁM­IV/H/2. OSZTÁLY. — K. 13919. ALAPSZÁM. Eljárás i-(p-oxifenil)-izopropilmetilamin előállítására. Knoll A. G., Chemische Fabriken cég", Ludwlg-sliaíeii a. Rh. A bejelentés napja 1937. évi május hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi május hó 26-ika. Ajánlották már a p-(p-metoxifenil)­izopropilmetilaminnak oly módon való előállítását, hogy (3-(p-metoxifenil)-izo­propilamint benzaldehiddel a megfelelő 5 Schiff-féle bázissá kondenzálnak és a Schiff-féle bázisnak metiljodiddal, vagy hasonló vegyületekkel való kezelésével előállított addíciós termékét hígított sav­val hidrolizálják. Az így nyert |}-(p-me-10 toxifenil)-izopropilmetilaminból a metil­gyök lehasítása útján f}-(p-oxifenií)-izo­propilmetilamin keletkezik. Azt találtuk, hogy a p-(p-oxifenil)­izopropilmetilamin lényegesen egyszerűbb 15 módon állítható elő úgy, hogy (3-(p-oxi­fenil) - izopropilamint ismert metilező anyagokkal kezelünk. Oly bázisok alkal­mazása folytán, melyeknek OH-gyökei nincsenek helyettesítve, a metoxicsoport 20 későbbi bontása feleslegessé válik. Az új eljárás további előnye az, hogy a p­(p-oxifenil)-izopropilmetilamint lényege­sen kevesebb, esetleg egyetlen munka­menetben állíthatjuk elő, az alkalmazott 25 metilező anyag szerint. Az eljárás gyakorlati alkalmazásakor a (J-(p-oxifenil)-izopropilamint a legkülön­bözőbb metilező anyaggal kezelhetjük. Előnyös a metilezésnek formaldehiddel 30 és hidrogénnel való kivitele, azonban más, ismert anyagot, pl. benzaldehidet és jód­metilt, illetve dimetilszulfátot is használ­hatunk. Példák: 35 1. 15,1 g (3-(p-oxifenil)-izopropilamint 11 g benzaldehiddel vízfürdőn 1 órán át hevítünk. A keletkezett Schiff-féle bázist benzolban oldjuk, majd az oldatot be­szárítva, a maradékot 15 g jódmetilell 5 órán át zárt csőben, vízfürdőn hevít- 40 jük. A kivált anyagot forró vízzel bont­juk és a benzaldehid eltávolítása után légritkított térben befőzzük. Ammóniá­val való kicsapással színtelen, kristályos poralakú, 163° olvadáspontú p-(p-oxi- 45 fenil)-izopropilamint kapunk. 2. 100 g p-(p-oxifenil)-izopropilamint 250 ,m3 alkohollal és megfelelő mennyi­ségű formaldehidoldattal hozunk össze s 70 g aktivált aluminiumforgáccsal 6 órán 50 át melegen kavarjuk. Szűrés és légüres térben való bepárlás után a maradékot alkoholban oldjuk s megfelelő mennyi­ségű hígított kénsavval kezeljük, mire a p-(p-oxifenil)-izopropilmetilamin szulfátja 55 kicsapódik, melyből a 163° olvadáspontú szabad bázist ismert módon előállíthat­juk. M í , ; Szabadalmi igények: 1. Eljárás f3-(p-xoifenil)-izopropilmetil- 60 amin előállítására, azzal jellemezve, hogy P - (p - oxifenil) - izopropilamint metilező anyagokkal behatásra ho­zunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga- 65 natosítási módja, azzal jellemezve, hogy a metilezést formaldehiddel és hidrogénnel végezzük.

Next

/
Thumbnails
Contents