118622. lajstromszámú szabadalom • Eljárás pregnenolonok előállítására

Megjelent 1938. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^f SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 11862Z. SZÁM. IV/h 2. OSZTÁLY. — Sch. 5351. ALAPSZÁM. Eljárás pregnenolonok előállítására. Schering-Kahlbaum A.-G. cég, Berlin. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 4-ike. A találmány eljárás C21H32O2 képletű pregnenonolok előállítására. A találmány szerinti eljárás abban van, hogy 3-oxibisnorkolénsavakat, célszerűen 5 esztereik alakjában fémszerves vegyüle­tekkel, előnyösen magnéziumot tartal­mazó szerves vegyületekkel, így pl. Grig­nard-vegyületekkel behatásra hozunk, az így képződött karbinolokból a tercier kö-10 tésű hidroxilcsoportot és az ezzel szom­szédos tercier kötésű hidrogénatomot víz alakjában lehasítjuk és az ily módon ka­pott kétszeresen telítetlen vegyületeket a gyűrű kettős kötésének megvédése mellett 15 célszerűen ózonnal végzett oxidáló hasítás­nak vetjük alá, amikor is, aszerint, hogy a gyűrű kettős kötését halogénnel vagy halogénhidrogénnel védtük meg, di- vagy monohalogénezett termékeket kapunk, 20 melyekből halogén, illetőleg halogénhid­rogén lehasításával a megfelelő preg­nenolonokat állíthatjuk elő. A találmány szerinti, pregnenolonok előállítását célzó eljárásnál a 3-helyzetű szénatom hidroxilcsoportját célszerűen a 25 kétszeresen telítetlen vegyület oxidáló hasítása alatt és előnyösen a 3-oxi-bisnor­kolénsaveszternek kezelése alatt is, pl. eszterezéssel, éterezéssel vagy más ha­sonló módon átmenetileg olyan csoporttá 80 alakítjuk át, mely hidrolízissel ismét hid­roxilcsoporttá alakítható vissza. A különböző reákciófolyamatokat az alábbi képletekkel szemléltetjük, melyek­ben R egy OH-, O-acil-, O-alkil-, O-aril- 85 csoportot vagy másefélét és R' alkil- vagy arilcsoportot vagy másefélét jelent, míg X addicionált halogént vagy addicionált halogénhidrogént jelöl:

Next

/
Thumbnails
Contents