118597. lajstromszámú szabadalom • Nedvességszívó vegyszereket szárazon tartó dugó

IA6YAR KIRÁLYI SZABADALMI BffióSÁÖ SZABADALMI LEÍRAS 118597. SZÁM XVIIl/d. (IV/i.) OSZTÁLY. — G. 8317. ALAPSZÁM. Nedvességszivó vegyszerkezet szárazon tartó dugó. Göllner Barnabás gyógyszerész Vác. A bejelentés napja 1936. évi december hó 4-ike. A levegőből nedvességet szívó gyógy­szereket és vegyiszereket tartalmazó üve­geket, szárazon tarthatóságuk miatt, ége­tett meszet tartalmazó külön tartályokba 5 elhelyezve szokták tartani. Ez az eltartási mód egyrészt nehéz­kes, mert két edényt kell felnyitni, ha a vegyszerekhez akarunk jutni, másrészt a szárításra való égetett mész a tartály 10 nyitásakor sok külső levegővel érintkez­vén, rövid idő alatt elveszíti szárító ha­tását, tehát gyakori cserélést kíván. Fenti hibákat találmányom megszün­teti, mert könnyen kezelhető és a szára-15 zon tartandó vegyianyagot magában­foglaló bármily méretű üveg szájnyílá­sára közvetlenül alkalmazható, hatáské­pessége sokszorosan hosszabb időtartamú. A „nedvességszívó vegyszereket szára-20 zon tartó dugó" (lásd 1. ábra) hossz­tengelyében középen átfúrt gumidugó (a), melynek felső nyílásába (b) rövid­szárú gömbtartály (c) illeszkedik. Használatához a gömbtartályt, a dugó-25 furatból kiemelve, porától megtisztított, égetett mésztörmelékkel kell félig meg­tölteni (d), majd a gömb rövid nyitott szárába laza vatta-pamatot (e) helyezni, végül a nyílást mullal vagy fémszitávaí 30 lekötni (f), hogy a mész elporlódáskor ki | ne hullhasson. A megtöltött tartályt visszahelyezve a dugó nyílásába, a ké­szülék használatra kész. A gumidugó furata a 2. ábra szerint 35 párhuzamos falú (a), lefelé egyenletesen szélesedő (b), vagy kiugrással táguló (c). Az égetett mész befogadására való rö­vid, nyitott szárú gömbtartály (4. ábra) vagy felülről lapított gömbtartály (3. áb­ra) üvegből vagy átlátszó celluloidból 40 készül, oly nyílással, melynek átmérője a felső dugólapnak legalább 1 /3 -a. A tar­tály legnagyobb vízszintes átmérőjén (4. ábra a) gumiszalag helyezhető el, hogy a töréstől óvja. A rövid, nyitott szár 45 végén kissé kiálló körperem (4. ábra b), vagy bütykök vannak, ami a dugónyílás­ba való minél szorosabb illeszkedést szol­gálja. Az ilyen dugóval elzárt edény levegő- 50 jét, a külső levegőtől tökéletesen zárva, állandóan szárazon lehet tartani. Min­den nyílású, már használatban lévő vegy­szerüveghez tökéletes zárással alkalmaz­ható, különféle dugó mérete és rugalmas 55 anyaga folytán. A szárításra való mész­törmelék a tartályban időnként cseré­lendő, melynek megoltódása az átlátszó tartályban mindenkor könnyen ellenőriz­hető, mivel ennek bekövetkeztekor a 60 mészdarabkák elporlanak és térfogatuk is jelentékenyen megnövekszik. Szabadalmi igénypont: Nedvességszívó vegyszereket szárazon tartó dugó, azzal jellemezve, hogy 65 hossztengelyében párhuzamos, lefelé egyenletesen, vagy kiugrással táguló furatú, mely furat felső nyílásába — a szárítást szolgáló anyag befogadá­sára — olyan rövid, nyitott szárú, 70 átlátszó gömb, vagy hasonló idomú tartály illeszkedik szorosan, melynek nyitott, rövid szárvége, körül belső, vagy külső peremmel, esetleg büty­kökkel van ellátva. 75 1 rajzlap melléklettel

Next

/
Thumbnails
Contents