118549. lajstromszámú szabadalom • Villamoskisütőcső

MAGYAR KIRÁLYI szABAMLMT WRIÍSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118549. SZÁM. VII/cl. OSZTÁLY. — R. 6818. ALAPSZÁM. Villamos kisütőcső'. Kadio Corporation of America céí> New York-ban. Pótszabadalom a 115170. sz. törzsszabadalomhoz. Kiválasztva az R—6662. a. sz. bejelentésből. Megállapított bejelentési napja 1934. évi november hó 9-ike. A találmány a 115,170. sz. törzs­szabadalomban védett villamos kisütőcső további foganatosítása. A törzsszabada­lom olyan villamos kisütőcsövet véd, melynek elektródarendszere egy vagy több, az elektródarendszert a csőfalra kifejtett nyomással kitámasztó szervvel ellátott és melynél ez a szerv vagy ezek a szervek szigetelő, előnyösen rugózó anyagból készültek. A jelen találmány szerinti kivitelt az jellemzi, hogy az elektródarendszerrel olyan tárcsa- vagy lemezalakú szerv van összekötve, mely kerületének egy vagy több helyén legalább részben a cső falá­hoz fekvő, rugalmas részeket hord. A találmány egyik sajátos foganatosítása szerint ezek a részek a tárcsa- vagy lemez­alakú szervhez magához tartozhatnak, ezeket a részeket azonban olyan gyűrű­höz is erősíthetjük, mely gyűrűt azután a tárcsa- vagy lemezalakú szervre erő­sítjük. A találmányt még részletesebben a rajzon látható foganatosítási példái kap­csán fogjuk elmagyarázni. Az 1. és 6. ábra a találmány szerinti villa­mos kisütőcső egy-egy foganatosítási pél­dájának vázlatát mutatja, míg a 2., 3., 4. és 5. ábrákon a szigetelő test egy-egy foganatosítási példája látható. A rajzon (1) a cső burafala, (2) a szo­kásos lapítás, (3) pedig a cső aljzata. A (4) elektródarendszert fent csillám­tárcsával láttuk el, melyet az 1—4. ábrákon (5>), az 5. és 6. ábrán pedig (17) jelöl. Az 1—4. ábrákon látható foganatosí­tási példák esetében ezt az (5) tárcsát magát látjuk el e szervhez tartozó olyan 40 (6) részekkel, melyek rugalmasan támasz­kodnak az (1) burafalhoz és így az elektró darendszert megtáma sztj uk. Az 5. és 6. ábrákon látható foganatosí­tási példa esetében a (17) tárcsához reá 45 merőleges (18) gyűrűt erősítünk, mely gyűrű hordja azokat a (20) részeket, melyek az (1) burafalhoz támaszkodnak és így az elektródarendszert szintén meg­támasztják. Az említett (20) részeket a 50 (18) gyűrű (19) nyílásaiba (21) nyelvek segélyével erősítjük. A (17) csillámtár­csára még azt a (16) szervet is erősítjük, mely az elektródák támasztékait rögzíti. Szabadalmi igények: 55 1. A 115.170. sz. törzsszabadalom bár­melyik igénypontjában védett villa­mos kisütőcső további foganatosítása, azzal jellemezve, hogy elektródarend­szerrel, olyan tárcsa- vagy lemezalakú 60 szerv van összekötve, mely rugalmas, szigetelő anyagból való és legalább részben a cső falán felfekvő szerveket hord. 2. Az 1. igényben védett villamos ki- 65 sütőcső foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy az elektródarendszert a cső falához képest kitámasztó, rugal-

Next

/
Thumbnails
Contents