118476. lajstromszámú szabadalom • Csengőnyomó

MAGYAR KIRÁLYI "j^j^^J^ SZABADALMI BTRÓSÁS SZABADALMI LEÍRÁS 118476. SZÁM. VII/jé OSZTÁLY. — M. 10904. ALAPSZÁM. Csengőnyomó. Miskoiczí István oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi november hó 21-ike. A találmány csengőnyomó, amely a nyomógomb beszorításával létesített is­mert csengetésen kívül a rendes hőmér­sékletet meghaladó, a kívánt határ-5 értékre beállított hőmérséklet elérését ön­működően, állandó csengetéssel jelzi, vég­eredményben a tűzveszélyt megelőzi. Szerkezete egyszerű, előállítási költsége csekély, bárhol felszerelhető. 10 \ találmány csengőnyojmó, jellemezve üreges belső terű nyomógombbal, — a nvomógomb üregében vezetett, rugó ha­tása alatt elmozduló, a kontaktusrugót hefolyásoló szervvel és a nyomógomb 15 belső terét részben vagy teljesen kitöltő, a kontaktusrugót befolyásoló szervet, rugójának hatásával szemben, kiiktatott helyzetében fogvatartó vagy lefékező, rendes hőmérsékleten szilárd, a meghatá-20 rozott határhőmérsékleten megolvadó kö­zeggel, — a nyomógomb üregének fenék­nyílását lezáró, a kontaktusrugót befolyá­soló szervet vezető furattal ellátott ko­ronggal, — továbbá a nyomógomb és a E5 kontaktusrugó között elrendezett, a nyo­mógomb zárókorongját alátámasztó rugó­val, amelynek a kontaktusrugót befolyá­soló, a nyomógombban vezetett szerv pá­lyájában fekvő szabad végén áttörése 30 van. A mellékelt rajz a találmány két példa­képpen vett megoldási alakját mutatja. Á7. 1. ábra az első megoldási alaknak a 85 2. ábra A—B vonala mentén vett függé­lyes metszete. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felületnézet, a csengőnyomó fedelének és a nyomó­gombnak eltávolítása után. A 3. ábra a második megoldási alaknak a 4. ábra C—D vonala mentén vett füg­gélyes (metszete. A 4. ábra a 3. ábrához tartozó fölülnézet a csengőnyomó fedelének és a nyomó­gombnak eltávolítása után 45 Az 1., 2. ábrákat ismertetve, a csengő­nyomó alsó része (1), a rácsavarható fedél (2). Az (1) alsórészre a (3, 3) csava rokkal rögzített (4) rugónak a nyomó gomb alatti szabad végén a köralakú (4a 1 50 áttörése van Az (1) csengőnyomó-alsórészen a (4) rugónál gvengébb (6) kontaktusrugó az (5) csavarral rögzített. A (6) kontaktus rugó szabad vége a (4) rugó (4a) áttörése 55 alá nyúlik. Az áramkör egyik sarka a (6) kontaktusrugó (5) csavarjához, a másik sarka az (1) csengőnyomó-alsórészre sze relt (7) kontaktus-csavarhoz csatlakozik. A (2) csengőnyomó-fedél (2a) áttörésén 60 a különlegesen alakított nyomógomb ha­tol keresztül. A nyomógomb jó hővezető anyagból, pl. fémből való hengeres (8) kupakja fenéknyílásába a (9) korong csa­varolt. A (9) korong központos (9a) fura- 65 tában, tűzveszély esetén a (6) kontaktus­rugót befolyásoló (10) szerv, pl. csap ve­zetett. A (10) csap a (11) dugattyúval egy darabból van. A (12) csavarrugó á du­gattyús (10) csapot a (9a) furaton kérész- 70 tül állandóan kifelé akarja szorítani. A (8) kupaknak a (11) dugattyú fölötti

Next

/
Thumbnails
Contents