118407. lajstromszámú szabadalom • Berendezés az áttétel, illetőleg a sebesség önműködő változtatására járműveken, mint kerékpárokon és más efféléken

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 118407. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — M. 10836. ALAPSZÁM. Berendezés az áttétel, illetőleg a sebesség önműködő változtatására, járműveken, mint kerékpárokon és más efféléken. Ivo Martelli, tanár Farma. A bejelentés napja 1936. éri szeptember hó 11-ike. Olaszországi elsőbbsége 1935. évi szeptember hó 12-ike. A találmány lánchajtómü, a hajtómű áttételi viszonyának az önműködő vál­toztatására való kapcsolószerkezettel, jár­műveken, pl. kerékpárokon, amely lénye-5 gében két, tartójukon forgathatóan ágya­zott és forgásirányban vezetett külön­böző átmérőjű lánckerékből áll, amelyek a közös lánckerékkel lánccal vannak összekötve és egymáshoz excentrikusan, 10 egymás mellett oly szorosan elrendezve, hogy fogaikat, a közös lánckeréktől el­fordított oldalon egyidejűleg az áttételi lánc ugyanazon szeme megragadhatja, amely célból a két váltókerék fogkoszorú-15 jának a fogai az említett oldalon egy­mást fedik és teljes fogakká egészítik ki, valamint a két váltókerék egy-egyikét alkotó tokszerű fél között lévő kapcsoló keresztdarabból és a kapcsolószerkezet-20 bői, az azzal összekötött zárókészülék­ből, amelynek segítségével a kis váltó­kerék bekapcsolható. A rajz a találmány példaképeni kiviteli alakját mutatja be éspedig az 25 1. ábra a két fogaskereket hordozó­részeikkel és a kapcsoló keresztdarabot, egymástól elválasztva, metszetben; a 2. ábra az 1. ábrán feltüntetett részek távlati képe; a 30 3. ábra a hajtómű agyrészének a felül­nézete; a 4. ábra az önműködő kapcsolószerke­zet egy kiviteli alakja és az 5. ábra az agy távlati képe a fogas-35 keréksorral és a kapcsolószerkezettel. A berendezés két részből áll éspedig az áttételihajtóműből és az áttétel önmű­ködő átállítására való kapcsolószerkezet­ből. A hajtómű egy része a hátsó kerék­agy e gy részét alkotja és a kapcsoló- 40 szerkezet a hátsó keréken pótlólagosan van felszerelve. A hajtólánc a szokásos és feszítőberendezésre nincs szükség. A váltóműnek (1) ágyazó teste van, mely belső csavarmenettel a kerékagy- 45 tokra van erősitve és egy tokrészt alkotó (2) lánckereke van, mely a (3, 4) golyó­kon forog. Ezen fogaskerék bekapcsolá­sára, illetőleg az (1) résszel való kapcso­lására az (5) kilincs szolgál, mely a (6) 50 csap segítségével forgathatóan ágyazott és a (6) csappal szilárdan összekötött. A (6) csapon van a (7) emelőkar, mely a (2) fogaskerék kívülről való be- és ki­kapcsolását lehetővé teszi. Az (1) test 55 belső oldalán két egymáshoz átmérőle­gesen szembenfekvő helyen két (£) ék van, melyek a (9) keresztkapcsolódarab egyik oldalán lévő (10) hornyokba illesz­kednek, amely kapcsolódarab másik ol- 60 dalán a (10) hornyokkal szemben 90°-kal elforgatott (10') hornyok vannak, ame­lyekbe a (15) test (18) ékei kapaszkod­nak bele. A (9) tárcsán furat van az agy tengelye 65 számára és a (10, 10') hornyok egy­egyének oldalfalában egy-egy bevágás van, amelyekben az (1, 9) és (15) részek egymáshoz való kölcsönös eltolásánál fel­lépő súrlódás csökkentésére a (21') csúszó- 70 görgők vannak ágyazva, melyek a (c) és (U) ékeknek nekifekszenek. A nagyobb átmérőjű (12) lánckerék a (lc) test (13, 14) golyóin fut. A (15) test

Next

/
Thumbnails
Contents