118397. lajstromszámú szabadalom • Drótfonat becsavart székekkel

MAGYAR KIRÍLYI SZABADALMI BIRÓ8Í6 SZABADALMI LEÍRÁS 118397. SZÁM. XVI/d. OSZTÁLY. — K. 13530. ALAPSZÁM. ^Drótfonat becsavart szélekkel». Kollerich Pál oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi június hó 15-ike. Olyan drótfonatoknál, melyeknél a fonat hosszirányában futó láncfonalak két, vagy több szálból vannak össze­sodorva, mely szálak a csomópontokban 5 a keresztszálakat közrefogják, az eddigi kiviteleknél a keresztszálak a széleken egyszerűen levágattak és a keresztdrótok végei, mint rövid tüskék álltak ki a fonatból. Ez egyrészt azzal a hátránnyal 10 jár, hogy a keresztdrótok végei könnyen kibújnak a fonat szélső szálai közül, másrészt meg a fonat nagyon csuklós, minthogy a csomópontokban a hossz-és kereszt drótok egymáshoz képest ferdén 15 állhatnak be. Ezen úgy igyekeztek segí­teni, hogy a szélső láncfonalakat erősebb szálakból sodorták össze, mint a közben­sőket. Ez azonban csak részleges javítás, minthogy a keresztdrótok kiálló végei, 20 a fonat síkjából kihajlítva, épp oly könnyen kibújhatnak a szélső láncfonalak közül, ha azok vastagabbak is. A csuklós­ságot is legfeljebb csökkenti ez a kivitel, mert hiszen itt sincsenek a csomópontok 25 merevítve. Jelen találmány tárgya oly drótfonat, melynél, egyébként hasonló kivitel mel­lett, a keresztdrótok kiálló végei rá­csavartatnak a szélső láncfonalakra, meg-30 jegyezve, hogy a keresztdrótoknak a szélső láncszálak által való közrefogása változást nem szenved. Ez a kivitel gyö­keresen útját vágja annak a lehetőségnek, hogy a keresztszálak végei a szélső lánc-35 szálak közül kibújhassanak, a fonat széleit pedig a használt drót szilárdságá­nak határain belül kimerevíti. A mellékelt rajzon (1. ábra) látható a találmány tárgyának egy kiviteli alakja (a) és (b) egy közbenső láncfonal két 40 szála, míg (a') és (b') szélső láncszálak összesodorva a szélső láncfonalat adják. A (c) és (c') célszerűen hullámosított keresztszálakat, mint az ábrán látható, két-két láncszál közrefogja. Az ábra 45 olyan kivitelt tüntetfel, melynélakereszt­drótok végei a szélső láncszál sodrásának megfelelő menetekben csavartatnak a szélső láncfonalra, ami a tetszetős külsőn kívül azért is előnyös, mert nem növeli 50 számbavehető módon a szélső láncszál vastagságát. Természetesen ez a rá­csa várás történhetik valamely más módon is, pl. a keresztdrót átmérőjének megfe­lelő menetmagassággal, midőn is az egyes 55 menetek közvetlenül egymás mellett fek­szenek. Szabadalmi igénypontok : 60 1. Két vagy több láncszálból sodort láncfonalakból és a láncszálak áltai közrefogott keresztszálakból álló drót­fonat, melyet az jellemez, hogy a keresztszálak egyik vagy mindkét 65 vége a szélső láncfonalra, illetve lánc­fonalakra van rácsavarva. 2. Az 1. alatt igényelt drótfonat egy kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a keresztszálak végei a szélső 70 láncfonalak sodrásának megfelelő me­netekben csavartatnak a szélső lánc­fonalakra. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents