118312. lajstromszámú szabadalom • Vetőszerkezet sorbavetőgépekhez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118312. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — ti. 1019. ALAPSZÁM. Vetőszerkezet sorbavetőgépekhez. Unia Zjednoczone Fabryki Maszyn dawn. A. Ventzki i Peters Spólka Akcyjna w Grudziadzu cég1 Grudziadz (Lengyelország-). A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 2-ika. A mezőgazdaságban a vetésnél arra törekszenek, hogy a vetőmag ne kupacok­ban, hanem szemenként és szabályosan jusson a barázdákba. Már ismeretesek oly 5 szerkezetek, amelyek a mag kiszórását mechanikai úton igyekeznek elvégezni. A találmány szerinti vetőszerkezet lé­nyege oly szállítószerv, mely a szekrény hengerköpenyalakú fenekén ide-oda leng 10 és a vetőmagot két oldalsó vetőnyíláson felváltva szórja ki. Az effajta ismert szerkezeteknél az oldalsó nyílások derékszögalakúak. Ezek­nek az önmagukban egyszerű vetőszer-15 kezeteknek is az a hátránya, hogy a vető­magot vagy a poralakú műtrágyát kupa­cokban szórják ki. Azt találtuk, hogy egyszerű módon érhető el a vetőmagnak egyenkénti ki-20 szórása, ha a vetőnyílások átbukó-élei a szállítószerv felé szögalakban megtörtek. Ismeretesek ugyan már oly vetőszer­kezetek, amelyeknél a szekrény feneke ékalakban besajtolt, úgyhogy a buktató-25 élek egymással szöget zárnak be. A szög­alakú, vályuszerű fenéknek azonban az a hátránya, hogy a vetőmagszemek igen könnyen megékelődnek és eldugulásokat okoznak. Ettől eltekintve a mozgatható 10 szállítószervet kefék borítják, mely kefék sörtéinek rugalmassága elősegíti a sze­meknek kupacokban való kilökését, ami nem kívánatos; emellett a szemek nem egyenletesen tolatnak át az élen, hanem úgyszólván az élen átröpíttetnek. A rajz példaképeni kiviteli alakot szem­léltet. Az 35 1. ábra a vetőmagszekrény kereszt­metszete, a 2. ábra egy részének oldalnézete. A (b) vetőmagszekrényen átmenő ten­gelyen egy, vagy több egymástól adott 40 távolságban elrendezett lengethető (a) kar van elrendezve. E karok, a vetőmag vagy műtrágya szállítószerveiként a vető­magszekrény hengerköpenyalakú fenekén ide-oda lengenek. Hogy az (a) karok a 45 hengerköpenyalakú szekrényfenékhez il­leszkedhessenek, a szekrény felé fordított oldalukon szintén hengerköpenyalakúak és így pontos felfekvéssel csúsznak ide­oda a szekrényfenéken. A szállítókarok- 50 nak ívelt részei (c) toldatokban végződ­nek. A szekrényfalban az (a) karok (c) toldataitól kétoldalt oly nyílások vannak, melyeknek a vetőmag átbuktatására való alsó (e) élei a szállítószerv felé szögalak- 55 ban, célszerűen 120°-nyi szögben meg vannak törve (2. ábra), tehát nyílfej­alakúak. A nyílások fölött, a vetőszekrény külső oldalán csapok körül forgatható (d) csapófedők vannak ágyazva. E fedőknek 60 két oldalfala a szekrényfal korrespon­deáló hasítékába benyúlik és ezekben eltolható. A beállítható fedő^alsó (f) széle határolja a másik oldalon azt a rést,

Next

/
Thumbnails
Contents