118270. lajstromszámú szabadalom • Könnyen csúsztatható önkötő nyakkendő

_____ Megjelent 1938. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118270. SZÁM. I/e. OSZTÁLY. — F. 7891. ALAPSZÁM. Könnyen csúsztatható önkötő nyakkendő. Fftrst Károly okleveles mérnök, Miskolc. A bejelentés napja 1936. évi december hó 15-ike. A jelenleg használatos önkötő nyak­kendő a kemény dupla gallér falai között nehezen csúszik és ezért a szép kötés el­érése érdekében a szükséges ide-oda csúsz-5 tatás csak nagyobb erőkifejtés árán esz­közölhető, aminek -következménye a nyakkendő és gallér gyors elpusztulása. Ezenkívül a mai nyakkendő szépészeti szempontból sem tökéletes, mert a leg-10 több esetben a gallér falai közé kerülő széles, szalagszerű rész a gallér alsó szé­lén kilátszik és ezzel rendetlen külsőt eredményez; azáltal pedig, hogy szinte minden használatkor más-más helyen 15 kötődik meg, állandó gyűrődésnek van kitéve. Hátránya még az is, hogy a nyak­kendő kicserélése csak a gallér levételé­vel kapcsolatosan történhetik meg. A találmány az önkötő nyakkendő 20 fentebb ismertetett hátrányait azáltal szünteti meg, hogy a nyakkendőnek a dupla gallér falai közé eső részét vékony, keskeny szalag, vagy zsinór formájában alakítja ki. 25 A gallér lapjai közé eső vékony, kes­keny szalag, vagy zsinórszerű nyakkendő­résznek a kiképzésére három megoldás lehetséges: mégpedig magából a nyak­kendő anyagából, vagyis azzal egydarab-80 ként lesz elkészítve; vagy selyemből, szö­vetből, csontból, gumiból, celulloidból, fémből, bőrből, vagy bármilyen a célnak megfelelő anyagból elkészített vékony, keskeny szalag vagy zsinór külön darab-35 ként lesz előállítva, amely aztán a szin­tén két külön darabként elkészített jobb-és baloldali nyakkendőszárny felső végé­hez elválaszthatatlanul hozzárögzíttetik, illetve harmadik megoldási módnál az •— önálló darabként —- elkészített szalag, 40 vagy zsinórszerű nyakkendőrész a két különálló darabként kiképezett nyak­kendőszárnyak — még a gallér alá ke­rülő — felső részéhez könnyen szétvá­laszthatóan lesz hozzákapcsolva. 45 Szabadalmi igénypontok: 1. Önkötő nyakkendő azzal jellemezve, hogy a dupla gallér falai közé eső rész vékony, keskeny szalagként vagy zsinórként van kiképezve. 50 2. Az 1. igénypontban védett nyakkendő kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a dupla gallér lapjai közé eső rész magából a nyakkendő anyagából, vagyis azzal egy darabként van ki- 55 képezve. 3. Az 1. igénypontban védett nyakkendő kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a dupla gallér lapjai közé eső része külön darabként van kiképezve. 60 4. Az 1. és 3. igénypontokban védett nyakkendő foganatosítási alakja azzal jellemezve, hogy a dupla gallér lapjai közé eső része a gallérból kinyúló, vagyis a tulajdonképeni nyakkendő 66 két szárnya felső végeihez el nem választható módon van hozzárög­zítve. 5. Az 1. és 3. igénypontokban védett nyakkendő foganatosítási alakja azzáT 70 jellemezve, hogy a dupla gallér lapjai közé eső része a gallérból kinyúló két nyakkendőszár felső végeihez köny­nyen szétválaszthatóan van hozzá­erősítve. 75 Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents