118253. lajstromszámú szabadalom • Ragasztószer

. Megjelent 1938. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍ9 SZABADALMI LEÍRÁS 118253. SZÁM. 11/(1. OSZTÁLY. —* S. 16895. ALAPSZÁM. Ragasztószer. Steiu-Hall Maiiufacturiiigr Company cég1 , Chicago. A bejelentés napja 1937. évi május hó 19-ike. A találmány ragasztószer többrétű pa­pírtermékek gyártására, különösen pedig oly hatékony ragasztószer hullámpapir­lemez rétegeinek összeragasztására, 5 amelynek ragasztó tulajdonságai a papir­rétegek egyesítése alkalmával fejlődnek ki hő hatására. A találmánynak megfelelő hatékony ragasztószer előkocsonyásított keményítő-10 ben mint hordozóban kocsonyásítatlan ke­ményítőt tartalmaz és hullámpapírlemez­ben kellő hőkezeléssel az eddiginél jobb kötést biztosít. A gyakorlatban sokszor kívánatos, hogy 15 a hatékony ragasztószer száraz és lehe­tőség szerint használatra kész állapotban kerüljön a fogyasztóhoz, úgyhogy ennek esak vizet és esetleg egy vagy több vegy­szert kelljen a száraz anyaghoz adnia, 20 hogy az így kapott keveréket minden to­vábbi nélkül használhassa a hullámpapir­lemezt gyártó gépben. A keményítőnek hordozóként működő része a ragasztószer gyártásakor bárminő ismert eljárással 25 előkocsonyásítható. Az előkocsonyásított keményítő az iparban jól ismeretes. Ugy készítik, hogy keményítőt vagy módosított keményítőt vegyi úton vagy vízben való főzéssel el-30 kocsonyásítanak, a kocsonyás anyagot megszárítják és szemcsékké vagy porrá őrlik. Az így kapott termék hideg vízben is megduzzad vagy diszpergálódik és kol­loid szólt vagy gélt ad, hasonlóképen mint 35 a közönséges keményítő vagy dextrin, ha víz;ben főzik. Az előkocsonyásított kemé­nyítő tehát főzés nélkül felhasználható. Az ilyen hordozó száraz állapotban ke-45 50 55 verhető a száraz kocsonyásítatlan kemé­nyítővel. Ebben a száraz keverékben az 40 előkocsonyásított ós a kocsonyásítatlan keményítő már eleve azokban az arányok" ba,n foglaltatnak, amelyek a végső ra­gasztószer terméknek kívánt tulajdonsá­gait biztosítják. így a ragasztászer haszná­lata semmiféle szakértelmet vagy különös jártasságot nem kíván. A fogyasztónak csak vizet és vegyszereket kell hozzáad" nia bizonyos, a száraz keverékek csoma­golásán jelezhető mennyiségben. A ko'csomyásítatlían keményítő majd a papírrétiegeket egyesítő gépen kocsonyá­sodik nedvesség jelenlétiében és hő hatá­sára. Ez a papíron magán végbemenő ko­esonyáisodás szolgáltatja elsősorban a hul' lámpapírlemez egyes rétegeit egymáshoz kötő ragasztóanyagot. Amikor a fo­gyasztó. mint pl. a papírlemezi gyártó, a szükséges mennyiségű vizet hozzáadja, teitiszése szerint adhat egyes, pl. az alább go említett vegyszereket is hozzá aszerint, hogy milyen különös hatásokat kíván el­érni a papírrétegeket egyesítő gépben. Hlullámjpapírlemez gyártásában azelőtt meglehetős általánosan nátronszilikátot használtak ragas,ztószerként a hullám­papír magnak a külső sík pappírrétegek­kel való egyesítésére. A nátron szilikát azonban erősen lúgos hatásií, ezenkívül hozzátapad a gép forró fém,felületeihez és 70 kiszáradva igen érdessé válik. Kísérletezitek egészen elkocsonyásított; keményítőt vagy dextrint taralmiazó ke­ményítős ragasztószerekkel is, azaz a ragasztószert teljesen elkocsonyásított 75 állapotban vitték ;fal a piapírrétegékre, 65

Next

/
Thumbnails
Contents