118222. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkohol vagy élesztő, illetve mindkettő előállítására szénhidráttartalmú folyadékok erjesztése útján

Megjelent 1938. évi júnin s hó 15-én . MA8YAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSAflí SZABADALMI LEÍRÁS 118332. SZÁM. LV/b. OSZTÁLY. — S. 16617. ALAPSZÁM. Eljárás alkohol vagy élesztő, illetve mindkettő előállítására szénhidráttartalmú folyadékok erjesztése után. N. Y. Internationale Suiker en Alcohol Compagnie, International Sugár and Alcohol Compauy „Isako" cég-, Hága, mint a Deutsche Bergin Aktiengesellschaft für Holzbydrolyse heidelbergi cég, Dr. Bergius Friedrich vezérigazgató, heidelbergi, Dr. Koch Hugó vegyész, Mannheini-Rheiuau-i és Zimmermann Hermáim kereskedő, heidelbergi lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1936. évi november hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi november hó 22-ike. Szénhidráttartalmú folyadékok erjesz­tésénél ismeretes az az eljárás, amelynél az átalakulási termékek zavaró hatásá­nak elkerülésére a folyadékot áramlás-5 ban és ezzel állandó mozgásban tartják. Ismeretes továbbá az a kivitel is, amely­nél az erjesztő-edényben az erjedést elő­idéző anyagoknak lerakodási felületeket rendeznek el. A körmozgásban tartott 10 folyadékból a fölös élesztő közvetlen el­távolítására végül az erjesztő-edényekben bádogból, deszkákból, rőzséből, rudakból vagy más hasonlókból oly betéteket ren­deztek el, amelyek a felemelkedő folya-15 dékban az áramlást fékezték és a kör­mozgást az edény legalsó övére korlá­tozták. Az erjedési folyadékot a találmány­értelmében is áramlásban tartjuk, azon-20 ban az erjesztő-edényben felülről lefelé vezetjük éspedig úgy, hogy a folyadékot permetezéssel vékony rétegekre osztjuk fel. A folyadéknak vékony permetező réte-25 gekre való felosztását a legegyszerűbben úgy foganatosíthatjuk, hogy a folyadékot felülről lefelé, tornyon át permeteztetjük, amelyben ismeretes töltő testecskék vagy szilárd, egymást sokszorosan keresztező 50 betétek vannak. Ezek a töltő testecskék vagy betétek emellett nemcsak ismert, előnyös támadási felületeket nyújtanak az erjesztő anyagoknak, hanem azok miatt a folyadék irányát állandóan vál­toztatja és nagy felületet foglal el, úgy- 35 hogy a részecskék állandóan keverednek. A permetező felületek teljes terjedelmük­ben gázterekkel állnak érintkezésben, úgyhogy a gázalakú átalakulási termékek szabadon, akadály nélkül eltávozhatnak. 40 Minthogy a folyadék kiterjedt felülete­ken érintkezik a gázterekkei, ennélfogva a hozzávezetett gázokat egyidejűleg jól felveheti, mint pl. élesztő készítésekor a levegőt. Ez a gázhozzávezetés nagyon 45 kicsi erőszükséglettel lehetséges, miután az ismeretes eljárásoktól eltérően, magas és folytonos folyadékréteg ellenállását nem kell legyőzni. A permetező folyadéktömeg folytonos 50 keveredése folytán az erjesztéshez leg­előnyösebb feltételeket állandóan kielé­gíthetjük, az oldott tápanyagokat na­gyobb koncentrációban is hozzáadhatjuk és így átlag nagyobb koncentrációval 55 dolgozhatunk, mint ezideig. A találmány szerinti eljáráshoz más célokra már ismeretes permetező tornyo­kat alkalmazhatunk. A találmány sze­rinti eljáráshoz alkalmas példaképeni ki- 60

Next

/
Thumbnails
Contents