118211. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fém higanynak elektrokémiai úton való folytonos üzemű előállítására

Megjelent 1938. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118211. SZÁM. IV/H/1. OSZTÁLY. — 1. 3759. ALAPSZÁM. Berendezés fém higanynak elektrokémiai úton való folytonos üzemű előállítására. Irinyi János oki. vegyészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi december hó 3-ika. A találmány berendezés, mely az elektro­kémiai eljárásokkal leválasztott fémhi­gany folytonos üzemű előállítására való. A bejelenlett készüléknél a hasonló célokat szolgáló, szakaszos üzemű berendezések­ben szükséges hosszadalmas mosások^ a készülék használat utáni szétszedése, üzembe helyezésnél összerakása elmarad­nak. Az eddigi, inkább csak laboratóriumi 10 vizsgálatokra alkalmas készülékek nagy hőit tőkét képviselő platinakészlete fölösle­gessé válik. A desztilláló eljárásokkal szemben, az elektrokémiai eljíárásokkal le­választott fémhigany szennyeződés nien-15 lesen termelhető. A bejelenlett készülék használható az elektrokémiai higany le­választó eljárásokhoz. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező berendezésnek egy példaképem ki-20 viteli alakját tünteti fel. A berendezés működése a következő: Az (e) edényt megtöltjük (h) higany­nyal, a (f) kifolyónyílásnál megszivatjuk a készüléket, így a (c) csőrendszer meg­telik higannyal. Egyensúlyi állapotban az (e) edényben a (h) higany (m) felszínt alkotj;a, a (c) csőrendszerben pedig a (n) felszínt. A (g) edényt megtöltjük (b) hi­ganysó oldatot tartalmazó elektrolittal, az (1) áramforrás negatív sarkát a berendezés (k) katódjiához, a pozitív sarkát az (a) anódhoz kötjük, mely utóbbit a (b) elek­trolitba lógatjuk bele. Az (1) egyenáramot bekapcsoljuk és a higannyal teletöltött (e) edényt belehe­lyezzük a (g) edénybe, a (f) kifolyónyílás a (g) edényen kívül marad. A higany le­válás az (e) edényben a (m) higanyfelü­lelen, mint kálódon megindul, az áram­sűrűségnek (Amp/dm2 ) megfelelő mennyi- 40 ségben. A leválasztott higany mennyiségé­nek megfelelően az (e) edényben a (m) higany felszín emelkedni kezd, míg eléri a (d) felszínt, a felszín emelkedésnek meg­felelően a (c) csőben a (n) higanyfelszín 45 a (f) kifolyónyílás felé közeledik, majid az (e) edényben a (d) felszín elérésekor, az (f) kifolyónyíláson megkezdődik a le­választott higany mennyiségének meg­felelő mennyiségű higany kifolyása, me- 50 lyet az (i6) edényben fogunk fel. A kellő mennyiségű higany kifolyása után az ere­deti egyensúlyi állapot ismét helyre áll. Ha a (g) edényben a (b) elektrolit hi­ganyra kimerült, a (b) elektrolitot úji, hi- 55 ganytartalmú, elektrolittal cseréljük ki, mely időre az (a) anódot az (e) edényben maradt elektrolitba lógatjuk. Szabadalmi igények: 1. Berendezés fémhiganynak elektrokémiai 60 úton valló folytonos üzemű előállítására, azzal jellemezve, hogy katódul higany­felület szolgál, melynek befogadó edé­nyéhez közlekedőedényszerűen kiképe­zett kifolyócső csatlakozik, abból acél- 65 bói, hogy a levált higanymennyiséggel a közlekedőedény kifolyó nyílásánál magasabb felszínre emelkedő higany a kifolyócsövön eltávozhasson. 2. Az 1. alatt igényelt berendezés kiviteli 70 alakja, azzal jellemezve, hogy a köz-

Next

/
Thumbnails
Contents