118198. lajstromszámú szabadalom • Rugózás, főként gépjárművekhez

A találmány természetesen középtartós járművekre sem korlátozott. Végül a találmány egyetlen jármű­tengely rugózására is felhasználható, 5 amelynél a rugózás tartóját a jármű közepén, vízszintes hossztengely körül lengethetően szereljük. Szabadalmi igények: 1. Rugózás, főként gépjárművekhez, 10 amelynek jellemzője, hogy két, elő­nyösen szorosan egymás mögött el­helyezett tengely között kétkarú emel­tyű az alvázon olyan ágyazású, hogy a menetirányra keresztirányú vízszin­tes tengely körül lenghet és ezen az 15 emeltyűn, illetve ebben az emeltyű­ben az egymás mögött elhelyezett kerekek megtámasztására való tor­ziós rugózás van. 2. Az 1. igénypont szerinti rugózás meg- 20 oldási alakja, amelynek jellemzője, hogy a két egymás mögött elhelye­zett kerék rugózására való, kétkarú emeltyűvel tartott torziós rugózás oly­módon kapcsolódik a két tengellyel, 25 illetve olyan kétrészű kialakítású, hogy az egyik kerékről származó meg­terhelést átviszi a másik kerékre. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents