118186. lajstromszámú szabadalom • Verőmalom

\ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118186. SZÁM. X/i. (Xll/b.) OSZTÁLY. — K. 13739. ALAPSZÁM. Verőmalom. Kohlenscheidung-s-Gesellschaft mit besclmiiikter Haftung cég1 Berlin. A bejelentés napja 1937. évi január hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi január hó 16-ika. A találmány verőmalom, melynek víz­szintes tengely körül forgó verői vannak és melynél a tok, illetőleg a páncélozás és a verőkerék között változó szélességű 5 rés van. Az ilyen malmoknál ismeretes a tok alsó részében tartályt elrendezni, mely az őrlendő anyaggal a malomba bejutott idegen testeknek, pl. vasdaraboknak, kő-10 zeteknek és másefféléknek felvételére és gyűjtésére való. Ezek a gyüjtőtartályok a régebbi malmoknál elegendők voltak, mert ezeknél a verők és a tok, illetőleg a páncélozás között oly nagy hézag volt, 15 hogy a verők és a tok közé idegen testek nem ékelődhettek be. A körben forgó verők fujtató hatásának kihasználására azonban az újabb malmoknál a tokot a verőkerékhez közelebb hozzák. Ebből az 20 a hátrány adódik, hogy a verőkerék és a tok közé, különösen azokon a helyeken, ahol a körforgás irányában a hézag szű­kül, idegen testek szorulnak be és ez a toknak vagy a verőkeréknek, vagy utóbbi 25 hajtóalkatrészeinek töréséhez vezethet. A találmány értelmében az említett hátrány elkerülésére azokon a helyeken, ahol a rés szűkül, a tokban vagy a pán­célozásban az idegen testek számára ki-80 térőket alkalmazunk. Emellett abból a célból, hogy a tok­nak, illetőleg a páncélozásnak szokásos alakját megőrizhessük, a találmány értel­mében a kitérőt kilengethető tok- vagy 35 páncélozásrész alkotja. A mellékelt rajz a találmány szerinti verőmalomnak példaképeni foganatosí­tási alakját mutatja. A rajzon metszet­ben olyan verőmalmot ábrázoltunk, mely­nek vízszintes tengelyen lazán elrendezett 40 verőkereke van. A verőkerék két függő­leges tárcsából és a közöttük elhelyezett (3) verőkből tevődik össze. A tengely, valamint a reája erősített verőkerék­tárcsa a metszetsík előtt vannak, míg a 45 másik (2) verőkeréktárcsa a rajzon lát­ható. A verőkereket a (4) páncélozás zárja körül, mely összetett lemezekből lehet és melyet a malom (1) tokja burkol. A tok­hoz és a páncélozáshoz a verőkerék felett 50 az (5) csatorna csatlakozik, mely a (6) fajtázóba torkollik. Ebben az (5) csatorna torkolata felett a (7) ütközőlemez és utóbbi felett a (8) kilépő csőtoldat van. Az őrlendő anyag és a szállító gáz, eset- 55 leg fűtőgáz is, tengelyirányban a malom tokján és a (2) verőkeréktárcsa (14) nyí­lásán át a verőkerékbe lép és sugárirány­ban a kerék kerülete felé halad. Közben a verők az őrlendő anyagot aprítják és 60 az őrlendő anyagnak, valamint a szállító­gáznak keverékét a verőkerék és a.pán­célozás közötti (15) hézagon át az (5) csatornába röpítik. A keverék a csator­nát elhagyva a (7) lemezhez ütközik. Ez 65 az ütközés esetleg további aprítással jár­hat, de az áramot eredeti irányából min­den esetre eltéríti. Egyben a keverék sebessége a (6) fajtázóban csökken, úgy­hogy a nehezebb őrleményrészek kihulla- 70 nak és a malomba vezethetők vissza, míg az eléggé finomra őrölt anyag a szállító gázzal együtt a (8) csőtoldaton át arra a helyre áramlik, ahol az őrlemény fel-

Next

/
Thumbnails
Contents