118145. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dieselolajok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 118145. SZÁM. Il/a. (Xl/b.) OSZTÁLY. — li. 7170. ALAPSZÁM. Eljárás dieselolajok előállítására. Ruhrchemie Aktiengesellschaft, Oberhauseii-IIolten (Németország). A bejelentés napja 1937. évi február hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi március hó 4-ike. Nem sikerült eddig Diesel-motorok üzeméhez alkalmazott gázolajokat szén­tartalmú anyagoknak, így pl. kő- vagy barnaszeneknek lepárlási vagy kivonato-5 lási termékeivel helyettesíteni, mert ál­talában nem sikerül ezeket az anyagokat a Diésel-motorban meggyújtani. Kő­vagy barnaszénkátrány lepárlási termékei csupán különösen nagy sűrítéssel működő 10 Diesel-motorokban alkalmazhatók. Java­solták már kátrányolajoknak, pl. kőszén­kátrányolajnak gázolajjal való keverését is, de ezek a kísérletek sem vezettek ki­elégítő eredményre. Egyrészt a kőszén-15 kátrányolajban oldott aszfalt- és gyanta­szerű alkatrészek a Diesel-motor égési terében szenes lerakódásokat okoznak, másrészt az ilyen hajtóanyag keverék gyulladási tulajdonságai nem kielégítők. 20 A gázolajadalék a keverékek gyulladási készségét megjavítja ugyan annyira, hogy a Diesel-motorban gyulladás következik be, azonban a gázolaj sajátos gyújtás­késleltetése gázolajnak kátrányolajokkal 25 keverten való felhasználásánál nem jut kellően érvényre, úgy hogy a Diesel­motorba fecskendezett keveréknek égési ideje rendkívül rövid. A nyomásnak a keverék nagy égési sebessége okozta hir-30 telen fokozódása Diesel-motoroknak ilyen nehezen gyulladó tüzelőanyagokkal foga­natosított üzemében erős kopogást idéz elő. Ismeretes, hogy a szénoxidnak és hid-85 rogénnek szintézises szénhidrogéneket adó katalizises reakciójánál kapott közép- és nehézolajok közül a kb. 200—320 C° forráskörzetbe tartozók Diesel-motorok üzeméhez alkalmasak. Ezek az olajok nagy gyulladási készségükkel tűnnek ki 40 és a motorban való viselkedésük az eddig Diesel-motorokhoz alkalmazott gázolajo­kéhoz rendkívül hasonlít. Azt kellett tehát gondolni, hogy kátrányolajok és a fentemlitett szintézises olajok keveréké- 45-nek alkalmazása szintén azonosan nem kielégítő eredményekre vezet. Meglepetésszerűen azonban azt talál­tuk, hogy a széntartalmú bitumenes anyagoknak, így pl. kőszénnek, barna- 50 szénnek, palának, fának, tőzegnek és másefféléknek magas vagy alacsony hő­mérsékleten foganatosított kokszosításá­val kapott kátrányolajokat, így pl. kő­szén-, barnaszénolajokat, lepárlási kát- 55 rányokat, palaolajokat, faolajat stb. szin­tézises olaj hozzáadása annyira meg­javítja, hogy Diesel-motorok üzeméhez alkalmas hajtóanyag keletkezik. Erre a célra szénoxidnak közönséges vagy ke- 60 véssé változtatott nyomáson végzett ka­talizises hidrogénezésével kapott paraf­finos szénhidrogéneknek 200 C° felett forró részei mutatkoztak különösen meg­felelőnek. 65 A találmány szerinti eljárásnak külö­nös előnye, hogy a két komponensnek összekeverésekor a keverék a motorban kedvezőbben viselkedik és emellett a kátrányolajok egyidejűleg megtisztulnak. 70> így, mint ez ismeretes is, a hozzáadott szintézises paraffinszénhidrogének a kát-

Next

/
Thumbnails
Contents