118124. lajstromszámú szabadalom • Edény fagylaltkészítéshez

MAGYAR KIRÁLYI ®CfilJ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118134. SZÁM. X/j. OSZTÁLY. — T. 5614. ALAPSZÁM. Edény fagylaltkészítéshez. Toroczkay József bormérő Gödöllő. A bejelentés napja 1936. évi január hó 14-ike. A találknány forgathatóan ágyazott fagylaltkészítő edény, amelyben a fagy­lalt az edény folytonos forgatása és az edény falához fagyott anyag folytonos 5 leválasztása közben készül. Ezeket az edé­nyeket eddig fémből, pl. vörösrézből ké­szítették és az edény belső falát a sayak és a vörösréz közti vegyi hatás megaka­dályozására saválló fémmel, pl- ónnal 10 vonták be. Ez a megoldás nem válik be, mert a fagyott anyagnak az edény belső faláról szerszámmal való folytonos eltávolítása onnét az ónbevonatot is eltávolítja, úgy 15 hogy a savtartalmú anyag a vörösrézzel érintkezve, mérgezőhatású vegyületet alkot. A találmány értelmében ezt a hátrányt oly edénnyel küszöböljük ki, mely egé-20 szében saválló anyagból, még pedig kerá­miai anyagból készül. E megoldásnál ne­hézségeket okoz a kerámiai anyag kedve­zőtlen szilárdsági tulajdonsága, neveze­tesen az aj körülmény, hogy ezek az anya-25 gok húzásra, hajlításra, vagy csajvarásra nem vehetők igénybe. Ennek következté­ben a találmány értelmében az edény tengelyét fémlből készítjük és az edényen átvezetjük, azonban egyrészt a tengely-80 nek legalább is az edényben lévő anyagon áthatoló részét ugyancsak saválló anyag­ból (pl. porceLlámból) készült, lehúzható köpennyel látjuk el, másrészt pedig a tengelyen olyan menesztőt alkalmazunk, 85 mely az edény külső oldalán táinad. A találmány szerinti edény egyik pél­daként! kiviteli alakját a rajz 1. ábrája oldalnézetben és részben met­szetben mutatja; 2. ábrája a menesiztődaraib felülnézete. 40 A fagylaltanyagot befogadó (11) edény egészében, pl. porcellánból készült és alsó részében a (12) fémes tengelyt átvezető furata van. A (12) tengely alsó részének (13) menetén lévő (15) anya a (11) edény 45 falába (16) karm|okkal kapaszkodó (14) menesztődarabra támaszkodik és azt a (11) edényhez szorítja. A (14) menesztő­darab feladata az, hogy a (12) tengely forgatónyomatékát az edényre átvigye. A 50 tengelynek az edény belsejében fekvő ré­szét ugyancsak porcellánból késizült (17) köpeny borítja, melyet e helyzetében a felső végén alkalmazott (18) ós (19) csa­varanyák biztosítanak. A (17) köpeny 55 alsó végén a közte és az edény között levő hézag, pl. vízüveggel vagy parafá­val könnyen tömíthető. A könnyű szere­lés vagy cserélés végett a köpeny a (12) tengelyre nem fekszik fel, hanem kettő- 60 jük között köz vaniA tengely felső vé­gén levő (20) hasítékkal a forgató szerke­zetben rögzíthető. A tengelynek a leírt módon való be­építése lehetővé teszi, hogy a találmány 65 szerinti edényt már meglevő fagylaltgé­pekben az eddigi edény helyett alkalmaz­zák. Szabadalmi igény. FagylaltkészCt^éshez való, forgathatóan 70 ágyazott edény, amelyet egész tömé-

Next

/
Thumbnails
Contents