118117. lajstromszámú szabadalom • Elektrómágneses rezgőmegszakító dinamógépek feszültségének önműködő szabályozásához

MAÖTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÍS SZABADALMI LEÍRÁS 118117. SZÁJI. Vll/g. OSZTÁLY. S. 15766. ALAPSZÁM. Elektromágneses rezgőmegszakító dinamógépek feszültségének önműködő szabályozásához. Steril Andor oki. gépészmérnök (kétharmad részben) és Harsán yi Jenő oki. gépészmérnök (egyharmad részben), mindketten Budapesten. A bejelentés napja 1935. évi február hó 13-ika. A találmány elektromágneses rezgő­megszakító változó fordulatszámú és ter­helésű dinamógépek önműködő feszült­ségszabályozásához, mely úgy a szerke-5 zeti megoldásnaik, mint a beállításnak megkönnyítését és azt célozza, hogy ugyanez a szerkezet legyen felhasznál­ható a pufferbatteriákat be- és kikap­csoló relék gyanánt. 10 A találmány szerinti rezgő kapcsolót az jellemzi, hogy az elektromágnes mag­jának egyik sarkával lemezrugó útján kapcsolt lengő fegyverzet két egymással szemben fekvő, egymáshoz képest elszige-15 telt kontaktust, a fegyverzet szabad vé­gével szemben fekvő mágnessarok pedig szigetelő közbeiktatásával, a fegyverzet kontaktusai közé nyúló és ezekkel együttműködő kettős kontaktust hord, 20 míg a fegyverzetet a mágnestől eltávo­lító egyenlőtlen szárú U-alakjábam (gör­bített lemezrugó rövidebb szárával a fegy­verzet tövéhez van kapcsolva, hosszabb szára pedig a fegyverzet szabad végével 25 szemközt fekvő mágnessarkhoz erősített csavaron alkalmazott beállító-anyához támaszikodik. A mellékelt rajz mutatja a találmány szerinti kapcsoló példaképpeni megoldási 30 alakját vázlatosan, még pedig 1. ábra oldalnézetben, 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonalai szerint nézett homloknézetben, 3. ábra a 2. ábra 3—3 vonala szerinti 36 hosszmetszetben, 4. ábra pedig alaprajzban. A mágnes (m) vasmagja hordja a (d) dinamó főáramkörébe kapcsolt (i) io­áramú tekercselést és a dinamó kapcsai­hoz kapcsolt (e) feszültségi tekercselést. 40 Az (m) vasmag egyik (nu) sarkához (1) lemezrugó révén a (k) fegyverzet van kötve. Ennek szabad vége a. vasmag (ma) sarkával szemben fekszik és a fegyver­zettel vezető összeköttetésben álló (c) 45 kontaktust OS Hí vele szemben lévő, a. fegy­verzethez képest elszigetelt (f) kontaktust hordja. Közéjük nyúlik a velük együtt­működő kettős (b) kontaktus, amely szi getelőanyag közbeiktatásával a mágnes 50 magjának (ma) sarkához van erősítve. Az (e) feszültségi tekercs egyik vége a mág­nes vastestéhez, másik vége pedig a di­mamó pozitív kapcsához van. kötve. A fegyverzetnek (1) rugó felőli kötött végé- 55 hez az egyenlőtlen szárú U-alakjában meghajlított (n) leinezrugó van rövidebb szárával erősítve, míg hosszabb szára a fegyverzettel kb. párhuzamos. A mágnes­mag (ms) sarkára (p) csavar vau erősítve, 60 amely keresztül nyúlik a fegyverzetnek (q) és az (n) rugónak (s) kivágásán és (v, vi) csavaranyáikat hordja, amelyek az (n) rugó végét közrefogják. Az (n) rugó úgy vami görbítve, hogy a fegyver- 65 zetet a mágnestől eltávolítani igyekszik. A szerkezet, mint feszültségszabályozó működési módja a következő: A rajzban feltűntetett állásban a (b, c) kontaktusok rövidrezárják a dinamó (g) 70

Next

/
Thumbnails
Contents