118101. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkaliszilikát előállítására

MAGYAR KIRÁITI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118101. SZÁM. ^ /J$!L€>0 IV/h/1. OSZTÁLY. — M. 10879. ALAPSZÁM. Eljárás alkaliszilikát előállítására. „Montecatini" Soc. Gen. per l'Industria Mineraria ed Agricola cég- Milánóban. A bejelentés napja 1936. évi október hó 9-ike. Olaszországiffsöbbsége 1935. évi október hó 12-ike. Lúgos szilikátokat, az. iigynevezett víz­üveget, a szokásos eljárásban két. fázisban állítjuk elő ési pedig először kvarchomo­. kot hozunk alkálisóva.1 (karbonáttal vagy 5 szulfáttal, vagy karbonát-szulfátkeverék­kel) kemencében reakcióba, amikor is al­kaliszilikátot kapunk üvegdarabkák alak­jában; a második fázisban e darabokat autoklávban vízgőzzel nyomáson oldjuk. iO Ilymódon rendszerint 36—38° Bé-s olda­tot kapunk, amelyet mint olyat, keres­kedelmi forgalomba hozunk. Tübb izben végeztek már kísérleteket, hogy könnyen oldódó, poralakú vízüveget 15 állítsanak elő, anélkül, hogy vagy magas hőmérséklet, vagy a szokásosnál nagyobb nyomás alkalmaztatnék. A terméket a szállítási költség érezhető megtakarításá­val lehetett volna a fogyasztónak leadni, 20 aki azután az oldatot használatkor egész egyszerűen feloldotta volna. | Azonban egyetlen kísérlet sem érte el célját; a. kereskedelemben ugyan található * - tényleg poralakú vízüveg, amely azonban -szokásos hőmérsékleten és szokásos nyo­máson csak nagyon lassan oldódik vízben csak jóval 36° Bé alatti töménységig, már pedig a legtöbb használati módhoz ilyeOj. töménység szüksége^. 30 Megállapítottuk, hogy a szokásos víz­üvegoldat bepárologtatásával oly termék kapható, amelynek fizikai tulajdonsága teljesen eltér a kiindulási terméktől és utóbbinál sokkal könnyebben oldódik. Ez elv alapján alakult ki az alábbi el­járás. Az autoklávban oldjuk a szokásos A módon a kemencében a kvarchomoknak * alkálisóval való reakció útján kapott víz­üvegből mintegy 50%-os oldatot készítünk; utóbbit tetszés szerinti készülékben elpí- 40 rologtatjuk, amely célra főleg úgynevezett „merülődobot" használunk, amely ten­gelye körül forgatható, vízszintes; dobból áll, amelyet belülről hevítünk és itmeh® részben az oldatba kerül, azt felületén 45 magával viszi és elpárologtatja; a szi­lárddá vált testet valamely késszerkezet­tel lekaparjuk, még mielőtt a folyadékkal ismét érintkezne. Az ilymódon kapott alkaliszilikát, eset- .",0 leg száradása után is teljesen eltérő kül­sejű, mint oldása előtt; fehér, kristályos, rendkívül könnyű, pehelyalakú, a legegy­szerűbb módon rendkívül finom porrá őröl­hető és könnyen eltehető anélkül, hogy különös csomagolást igényelne. A termék ^ szokásos hőmérsékletű vízben oldható; a* folyamat megrövidítése céljából az, oMást ^ előnyösen 45—50°-os vízben hajtjuk re, amikor a legnagyobb könnyüsqJfcel 60 40%-os oldatot is kapunk, amely a üveg általános használata szempontjáéi több, mint kielégítő. Az eljárás előnyösen azzal az eltéréssel is foganatosítható, ho§y a vízíiveggel 65 együtt még festékanyagot is oldunk nyo­máson és magas hőmérsékleten. Az elpá­rologtatás után szilárd szilikátfestéket

Next

/
Thumbnails
Contents