118096. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nyomdatermékeknek zárószalaggal való lezárására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118096. ÍSZÁM. XlII/b. OSZTÁLY. — K. 13850. ALAPSZAM. Berendezés nyomdatermékeknek zárószalaggal való lezárására. Kulcsár József nyomdász Budapest. A bejelentés napja 1937. évi március hó 13-ika. A találmány oly lezárógép, mely nyom­datermékeknek, pl. összehajtogatott új­ságpéldányoknak nyitott széle körül zá­rószalagdarabot ragaszt, úgy hogy a lap-5 példányt csak a zárószalag széjjelszakí­tása után. nyitható ki. A nyomdatermékeknek, visszaéléseket kizáró eddigi lezárási módjai, az igények­nek nem feleltek meg, mert az elérhető 10 .egnagyobb teljesítményük nem volt pl. a rotációs lapnyomó gépek teljesítmé­nyére hozható, de a megkívánt üzembiz­tonsági követelményeknek sem feleltek meg, mivel azokat a modern rotációsgép 15 építési elveivel ellentétben, a rotációs gé­pekbe építették és azoknak üzembiztonsá­gát csökkentették. Végül a megkívánt esz­tétikai feltételeknek sem feleltek meg, mert rendszerint a nyomdatermék meg-20 /-'értésével (perforálás, kapocsfűzés) járó művelettel zártak le. A találmány lehetővé teszi a rotáció­sokkal egyidejű és azonos teljesítményű lezárást. Használati formája a rotációs •25 géppel egybekapcsolt teljesen független gép. Ez esetben a rotációs gépbe nincs be­építve, hanem külön motorral hajtva a rotációs géppel szinkron működik. A rotációs gépet meg nem terheli és iizem-30 zavar esetén annak folytatólagos munká­ját nem gátolja. A nyomtaterméket zárás céljából nem sérti, hanem előkészített sza­lag felragasztásával ízlésesen kialakít­ható formában végzi a lezárást. 35 A mellékelt rajzok a találmány kiviteli alakját tüntetik fel, melyet módosítha­tunk, vagy kiegészíthetünk anélkül, hogy a találmány lényegétől eltérnénk. Az 1. ábra rotációs géppel egybekötött be­rendezés oldalnézete és részben metszete. A 2. ábra a könyvkötészetben használatos önállóan működő kiviteli alak lezáróbe­rendezésének oldalnézete és részben met­szete. A 3. ábra a szalagvágóberendezés egy rész- 45 ietének vázlatos felülnézete. A 4. ábra a szalagvágóberendezés vázlatos oldalnézete és részben metszete. Az 5. ábra a lezáróberendezés vázlatos el­rendezésének nézete és részben metszete. A 50 6. ábra a rotációs géppel kapcsolt lezá­rógép egyik részletének vázlatos metszete a berendezés marasztom át, valamint az ezt meghajtó berendezés nézete. A 7. ábra könyvkötészeti kiviteli alak be- 55 lakóberendezésének vázlatos oldalnézete és részben metszete. Alábbiakban adjuk a készülék leírását, amikor is példaképen egyik oldalán enyv­oldattal kezelt papirzárószalaggal történő 60 lezárást tételezünk fel. Az (1) tengelyre ékelt (2) hornyostár­csán (1. ábra) van kiképezve az önmagába •visszatérő, részben központos, részben körhagyó (3) horony, mely a helytálló (5) 6 > csap körül lengő kétkarú emelő egyik (6) karjának szabad végére erősített (4) gör­gőt vezeti. A másik (7) kar szabad végére a (8) görgő van erősítve, mely a csuklós (9) kar közvetítésével a helytálló (10) ten- 70 gely körül lengő (11) emelőkar (12) csap­jával van összekötve. A (11) emelőkar a berendezés hosszirányú középvonalában foglal helyet és szabad vége villás. Villa­szárai a berendezés oldalfalára erősített 71-(13) tartó (14) vezetékében ide-oda mozgó

Next

/
Thumbnails
Contents