118034. lajstromszámú szabadalom • Kartoték, látható (egymást nem teljesen takaró) módon elhelyezett kartotéklapokkal

az illető kártyacsoport legalsó kártyájá­ból az utolsó (c) sort levágjuk, amikoris a következő kártyacsoport első kártyá­jának utolsó (c) sora láthatóvá válik. 5 Ennek (c) négyszögébe az (F) betűt írjuk be, annak jeléül, hogy a kártyacsoport folytatása következik. Mint a fentiekből látható, a találmány tulajdonképpeni lényege, hogy a karto-10 téklapok eddigi, lépcsőzetes elhelyezése helyett, mely — mint a bevezetésben is jeleztük — túl nagy helyszükséglettel járt és aránylag költséges tartályt igé­nyelt, mindegyik kartotéklapon kivágá-15 sokat alkalmazunk, melyek egymáshoz képest lépcsőzetesek. Röviden kifejezve : nem a kartotéklapok, hanem a kivágá­sok lépcsőzetesek. Ennek a találmányi gondolatnak keretén belül természetesen 20 mellékes, hogy a kivágásokat, illetve a beosztásokat a lap melyik szélén alkal­mazzuk ; tehát a találmány alkalmazá­sánál mindenkinek tetszésére van bízva, hogy a beosztásokat a rajzon feltüntetett 25 példától eltérően, pl. a kartotéklapok felső szélén, bal- és jobboldalt, esetleg dőlt helyzetben alkalmazza. Ugyanígy a találmány keretén belül magától értetődő intézkedés az is, hogy egyik-másik jel­zést a beosztásos laprész hátsó oldalán 30 alkalmazzuk, ha ez célszerűbbnek mu­tatkozik ; egyszerűbb esetekben ugyan­azon jelzéseket a kétféle beosztás (pl. a lap felső szélén bal- és jobboldalt alkal­mazott beosztás) mindegyikén, tehát is- 35 mételten is alkalmazhatjuk. Mindezekre az esetekre a találmány főjellemzői egy­aránt illenek. Szabadalmi igénypont : Kartoték, látható (egymást nem teljesen 40 takaró) módon elhelyezett kartoték­lapokkal, melyre jellemző, hogy a Japokon vagy kártyákon lévő nevek vagy címek a kartotéklapokon alkal­mazott, betűrendes fonetikus, vagy a 45 számsor szerinti beosztáson és al­beosztáson belül eszközölt lépcsőze­tes kivágásokkal vannak láthatóvá téve. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents