118032. lajstromszámú szabadalom • Hordozható tűzhely

IÁÖTAR IIBÍLYI SZABADALMI BIEÓSÁS SZABADALMI LEI RAS 118032. SZÁM. Il/c. USZTÁLY. L. 7019. ALAPSZÁM. Hordozható tűzhely. Lacza János esperes-plébános, Göncz. A bejelentés napja 1936. évi január hó 7-ike. A találmány hordozható tűzhely, főleg 5% hétvégi tűzhely, különösen fatüzelésre, •í amelynek előnyei közül megemlítendők : egyszerű szerkezete, szállításnál kis férő­$5 helyszükséglete és csekély tüzelőanyag­ja;" fogyasztása. fc A találmány lényege az, hogy a tűz­hely egymással csuklósan kapcsolt oldal­falakból és ezekbe beakasztott, lyukga­• tott fenekű tűzszekrényből áll, mely alá, az oldalfalakon különböző magasságok­ig • t ban fekvő vezetékek útján, tetszőleges i •í.sütőkészségek csúsztathatók. 4 A találmány célszerű kiviteli alakjánál . . négyszögkeresztmetszetű tűzhelyet há­.pJ,rom oldalfal határolja, míg a negyedik, nyitott oldalt egy rögzítőszerv, pl. kam­jtV; pós rúd hidalja át, amely a szembenfekvő oldalfal üreges szervébe fogódzik és az oldalfalakat összetartja. A tűzszekrény szembenfekvő oldalai a forgatható nyárs csapágyai. A nyitott tűzszekrény fölé helyezett pálcákra a tűz­helyet fedő lapok helyezhetők, amelyek >5 pl.' burgonyasütésre alkalmasak. A rajz példaképem kiviteli alakot szem­léltet. Az 1. ábra a hordozható tűzhelyet fel­állítás közbeni helyzetében szemlélteti. A 30 2. ábra a használati helyzetet mutatja. A tűzhely a (4) talpnyúlványokkal el­látott (2, 3) oldalfalakból áll, amelyek a tűzhely hátfalát alkotó (1) bádoglemez­zel (5) csuklók útján vannak összekötve 35 (1. ábra). A (2, 3) oldalfalakon több, egy­más fölött fekvő (6) lécek alkotta veze­tékek vannak. A tűzhely alul-felül, sőt a feltüntetett kiviteli példánál elől is, nyitott. A nyitott mellső oldalt a (2) oldalfalhoz erősített (8) kampós (7) rúd ÍO hidalja át, mely a (8) kampó felvételére való furattal ellátott (9) szervbe fogód­zik (2. ábra). Ezután a (11) fülekkel beakasztjuk a lyukgatott fenekű (1,0) tűzszekrényt, mely 45 a legfelső (6) vezetékeken nyugszik. A (10) tűzszekrény homlok- és hátsó falából egy­egy (12) csapágy szögel ki; e csapágyak­ban a (13) nyárs forog. A középső (6) vezeték, pl. a (14) rost, 50 a legalsó (6) vezeték, pl. a (15) tésztasütő tepsi felvételére való. A (13) nyárshoz képest harántirányban fekvő (16) rudakra egy vagy több, a 2. ábrán szaggatott vonallal rajzolt (17) bádoglemez helyez- 55 hető el, pl. burgonyasütés céljából. A (10) tűzszekrényben tároló izzó fa­szénnek felfelé sugárzó melegét burgonya­sütésre vagy a nyársra húzott húsnak, a lefelé sugárzó melegét pedig, egyidejű- 60 leg, a roston lévő húsnak sütésére haszno­síthatjuk. A találmány szerinti tűzhely további előnyeként megemlítendő nagy teljesítő­képessége. 65 Szabadalmi igények : 1. Hordozható tűzhely, főleg hétvégi tűzhely, jellemezve hátsó falával csuk­lósan kapcsolt oldalfalakkal, ezek közé oldhatóan behelyezett, lyukgatott fe- 70 nekű tűzszekrénnyel és az oldalfalak­nak a tűzszekrény alatt különböző szintben fekvő vezetékeivel, melyekbe tetszőleges sütőkészségek csúsztatha­tók. 75

Next

/
Thumbnails
Contents