115999. lajstromszámú szabadalom • Villamos izzólámpa

íAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115999. SZÁM. VII/ll. OSZTÁLY. — J. .1(114. ALAPSZÁM. Villamos izzólámpa. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cég-, Ujjiest. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 10-ike. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi október hó 23-ika. A találmány azoknak az ismeretes villa­mos izzólámpáknak tökéletesítését célozza, melyeknek burája a gyertya lángjáéhoz hasonló alakú és melyeket ezért röviden 5 a «gyertyalámpa» névvel szokás az ipar­ban megjelölni A villamos gyertyalámpák mindeddig fő­leg kisebb teljesítményekre, pl. 10—25 Watt fogyasztásnak megfelelő fényteljesít-10 ményre készültek, rendszerint sima felü­letű, különleges esetekben, pl. díszítő cé­lokra, csavarvonalalakú bemélyedésekkel is ellátott burával, mely teljesen átlátszó, vagy homályosított volit. A gyertyalámpá-15 kat ugyanis gáztöltésűekre nem lehetett készíteni, mert aránylag kis burájuk fala gáztöltés alkalmazása esetén túlhevült. Az eddig ismeretes gyertyalámpák azért min­dig vákuumlámpák voltak és minthogy 20 burájuk könnyen és aránylag gyorsan fe­ketedett, nem lehetett őket opálüvégből való vagy opálbevonatú burával készíteni, mert akkór igen rövid idő múlva igen csúf, piszkos-szürke szinűekké váltak, ez 25 pedig az ilyen, a használatban rendszerint közvetlenül látható lámpáknál meg nem engedhető. A találmány lehetővé teszi gyertyalám­p aknák opál üvegből vagy opálbevonatú 80 üvegből készült buráVal történő előállítá­sát, az eddig szokásossal azonos méretű burával és gyakran még az eddig használt­tal azonos nagyságú bura esetén az eddigi ilyen lámpákénál nagyobb fényerő mel-35 lett is. A találmány szerinti gyertyalámpa ugyanis olyan gáztöltést tartalmaz, mely­nek nyomása szobahőmérsékleten 200 mm Hg-nál nagyobb és mely legalább felerész­ben nehéz nemesgázból, kri p Ionból, 40 vagy ennek xenonnal alkotott elegyéből áll és adott esetben nitrogént, argont, vagy ezek elegyét is tartalmazza. Emellett a lámpa ízzóteste csavarvonalalakú, célsze­rűen kettős csavarvonalalakú (duplaspirál) 45 fémdrótból, rendszerint wolframdrótból áll és a bura opálüvegből vagy opálbevonatú üvegből készül. A 200 mm higanyoszlop nyomásánál na­gyobb nyomású nehéz nemesgáztöltés lehe- 50 tővé teszi oly gáztöltésű gyertyalámpa elő­állítását, melynek a fala a szokásosnál ma­gasabbra nem melegszik, anélkül, hogy e cél elérése érdekében a gyertyalámpák jelenleg szokásos méreteit túlhaladnék. A 55 gáztöltés és a feketedésnek ezáltal elért csökkentése viszont lehetővé teszi opál­üvegből készült bura használatál és így tiszta szétszórt fényt adó gyertyalámpa elő­állítását. 60 Fenti előnyökön kívül a találmány sze­rinti lámpánál még a nehéz nemesgáztöltés ismert előnyei és pedig a gazdaságosság és élettartam emelése, valamint a sokkal fehé­rebb fény is fennállnak. A találmány sze- 65 rinti gyertyalámpa ennek folytán a nor­mál-lámpák minőségét eléri és az eddigi­eknél nagyobb fényteljesítményű is lehet, úgyhogy a tetszőleges alak a jó minőséggel együtt a gyertyalámpánák tágasabb körben 70 való elterjedését teszi lehetővé. Példaképen megemlítjük, hogy nagyobb

Next

/
Thumbnails
Contents