115983. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csomagoló vagy építőanyagként használható, szövetbetétes papírlapok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI 'M^SÍA SZABADALMI BIRÓSXft SZABADALMI LEÍRÁS 115983. SZÁM. XlII/d. (VIII/'a.) OSZTÁLY. — //. 9740. ALAPSZÁM. Eljárás csomagoló vagy építő anyagként használható, szövetbetétes papírlapok előállítására. Heye Ole nagykereskedő, Kopenhág-a. A bejelentés napja 1936. évi március hó 3-ika. Svédországi elsőbbsége 1935. évi március hó 11-ike. Papírlapok közé ragasztól! szövetből való csomagoló és épílő anyagok isme­retesek. Többnyire textilanyagból való szö­vetei alkalmaznak, ritkábban sodronvszö-5 vetet. Némely esetben a szövetnek csak egyik oldalára ragasztanak papírlapot. Ezeket a lemezeket különféle anyagokkal impregnálni vagy bevonni is szokták. így pl. a tetőfedésre vagy épületszigelelésre 10 való lemezeket vízhatlanná tevő anyagok­kal impregnálják vagy borítják. Ezeknek a szövetbetétes papirleinezek­nek az a hibája, hogy a papírlapok gyen­gén függnek össze a szövetbetétLeil és húzó 15 erők hatására a papír éppoly könnyen szakad, mintha a szövetbetél ott sem volna. A találmány szerint a betétül alkalma­zandó szövetet minden irányban széU'eszíl­juk és a szálak közti szemeket papírpéppel 20 töltjük ki, azután (vagy ezzel egyidejű­leg) az így kitöltött szemű szövet egyik vagy mindkét oldalára papírpéprélegeL saj­tolunk. Ily módon teljesen sima felületű lesz a lemez, melyből a szövetbetét nem 25 ütközik ki, A szemkitöltés és az oldalsó burkolatok más-más összetételű, vagyis kü­lönböző minőségű papírpépből is készít­hetők. A kétoldali burkoló rétegek más­más színű pépből is készíthetők. Az 80 egyik vagy mindkét burkoló réteg oly papírpépből is készíthető, mely valamely különleges célnak megfelelő impregnáló anyagot is tartalmaz. Papíranyagrétegek­kel váltakozó több szövetréteges lemezek 35 is készíthetők ezzel az eljárással. Az eljárás folytonos üzemben is ki­viheLő. A fém- vagy textilszövetet hen­gerről legöngyölítve és kifeszítve egy tá­volabb ágyazott hengerre tekercseljük fel. A két henger közti pályán a szövet szer 40 meit (szálközeil) papírpéppel töltjük ki és ezzel egyidejűleg vagy azután rásajtolt papírpéppel boríljuk a szövetet. A borított szövetpályát kiszárítjuk, pl. meleg henger­párok közén vagy szárító szekrényen ve- 45 zetjük át. Szárítás előtt, vagy azután is, domborműves minták sajtolhatok a lemez­pálya felületébe, melyre szövegek vagy áb­rák is nyomtathatók, límellett a lemez­pálya egyik vagy mindkél oldala színez- 50 hető vagy impregnálható is. A szövet szálközeinek kitöltésére papír­pép helyeit más anyagok is használhatók, pl . ha vízhatlan lapok készítendők, a szövetszemeket bitumennel töltjük ki. 55 Textilszövetbetétes lapok készítésénél cél­szerű a szövetet a papíranyagba való be­ágyazása előtt ragasztó anyagokkal, pl., enywel, iLátni vagy bevonni. A találmány szerinti eljárással nagy sza- 60 kítási szilárdságú lapok készíthetők, me­lyekben a szövetbetét a borító rétegekkel erősen összetapadt. Szabadalmi igények: 1. Eljárás szövetbetétes papírlapok elő- 65 állítására, melyre jellemző, hogy a minden irányban kifeszített szövet szál­közeit papírpéppel vagy más anyaggal, pl. bitumennel, töltjük ki és ezzel egy-

Next

/
Thumbnails
Contents