115974. lajstromszámú szabadalom • Akkumulátor cellafedél

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁP SZABADALMI LEIRAS 115974. SZÁM. VJI/i. OSZTÁLY. — li. 6812. ALAPSZÁM. Akkumulátor cellafedél. Magyar Ruggyantaáragyár r. t., Budapest. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 6-ika. Akkumulátor-cellák fedeléül mindez­ideig rendszerint puhagumiperemmel ellá­tott keménygumilemezeket használtak. A ragasztással vagy más módon felerősített 5 puhagumi peremnek az volt a célja, hogy a fedelet a szélein rugalmassá tegye, hogy a fedél az akkumulátorba könnyen be­illeszthető legyen és tökéletes zárást biz­tosítson. A keménygumira erősített puha-10 gumi pereim azonban a fedél felhelyezése vagy levétele közben könnyen letörött és így a fedél hasznavehetetlenné vált. A találmány olyan keménygumiból ké­szült fedél akkumulátor-cellák részére, 15 melynek puhagumi pereme a fedéllappal szilárdan össze van erősítve. A találmány szerinti akkumulátor-cella fedél olyan keménygumi lemezből áll, melynek peremei részben vagy egészben 20 puhagumiba vannak beágyazva. A talál­mány egyik kiviteli alakjánál pl. a fe­delet alkotó keménygumi lemez peremei, oca 1 cm szélességben, vékonyabbak, mint a fedél egyéb részei és ezek a peremek 25 minden> oldalról, tehát éleiken is puha­gumival vannak burkolva. Egy másik kiviteli alaknál csak a perem élei és egyik oldala van puhagumiba be­ágyazva. A keménygumi peremek vastag-30 sága lehet egyenlő, sőt nggyobb is a fedél egyéb részeinek vastagságánál aszerint hogy milyen nagy szilárdságot akarunk a fedélnek biztosítani. A puhagumi szegélyt a fedél kemény­gumi peremével akár vulkanizálásuk előtt, 35 akár vulkanizálásuk után bármily ismert módon egyesíthetjük, pl. vulkanizálás, ra­gasztás vagy közbetett ragasztóréteg útján. A puhagumi szegély az élein célszerűen le van vékonyítva, hogy ezzel a cellába 40 való beillesztése könnyebb legyen. Szabadalmi igények: 1. Akkumulátor-cella fedél, azzal jelle­mezve, hogy olyan keménygumi lemez­ből állj melynek peremei egész hosz- 45 szukban részben vagy egészben puha­gumiba vannak beágyazva. 2. Az í. igénypont szerinti keménygumi akkumulátor-cella fedél, azzal jelle­mezve, hogy a fedél peremét csak 50 egyik oldalán és az élein borítja puha­gumi szegély. 3. Az 1. igénypont szerinti keménygumi akkumulátor-cella fedél, azzal jelle­mezve, hogy a fedél peremét mindkét 55 oldalán és az élein puhagumi szegély borítja. 4. Az előző igénypontok bármelyikében igényelt keménygumi akkumulátor-cella fedél, azzal jellemezve, hogy a puha- gg gumi szegély a fedél keménygumi pe­remével ragasztás útján van egyesítve. 5. Az 1—3. igénypontok szerinti kemény­gumi akkumulátor-cella fedél, azzal jellemezve, hogy a puhagumi szegély a fedél keménygumi peremével vulkáni- 65 zálás útján van egyesítve.

Next

/
Thumbnails
Contents