115905. lajstromszámú szabadalom • Léghűtő készülék

SZABADAT,MT PJüdSÁr. MAGYAR KTRALYI SZABADALMI LEÍRÁS 115905. SZÁM. XVlII/c. OSZTÁLY. — M. 10702. ALAPSZÁM. Léghűtő készülék. Markovits Ferenc mérnök Budapest. A bejelentés napja 1936. évi január hó 20-ika. A nyári nagy melegben a helyiségek hű­tése csak igen költséges módon biztosít­ható. Ezért a legtöbb esetben, megelégsze­nek egy asztali vagy fali ventilátorral, 5 mellyel egy bizonyos körzetben, pl.: író­asztalnál vagy más munkahelyen a levegő mozgatásával tűrhetőbb a hőmérséklet. A találmány célja egyszerű módon,, egy bizonyos körzetben egyrészt a helyi hű-10 tést, másrészt kisebb-nagyobb helyiségek hűtését is a legegyszerűbb és legolcsóbb mádon jég felhasználásával biztosítani, egy­idejű légnedvesítéssel, ami kellemessé és egészségessé teszi a levegőt a dolgozók, 15 illetve az ott tartózkodók részére. A csatolt rajzon a találmány egyik kivi­teli alakja az 1. ábrán keresztmetszetben, a 2. ábrán elölnézetben látható. A 20 3—4. ábrákon keresztmetszetekben mu­tatom be a léghűtőkészülék más kiviteli alakját. Az 5. ábrán ugyancsak keresztmetszetben mutatom be a léghűtőkészülék iker kivi-25 teli alakját. A találmány szerinti léghűtőkészülék ki­sebb, hordozható kivitelben íróasztalra, vagy más munkahelyen beállítva, helyi hűtésre alkalmas. Azonban a helyiségek 30 nagyságához képest megállapított nagy­ságban és számban a helyiségek teljes hű­tését is biztosítja. Az 1. és 2. ábrákban feltüntetett lég­hűtőkészülék, vízszintes kiömlésű. a 3. és 35 4. ábrákban feltüntetett léghűtő, függő­leges kiömlésű* és lényegét a következők­ben ismertetjük. A kellően szigetelt fa vagy más anyag­ból készült tetszőleges alakú (1) szek­rénybe van beállítva a (2) horganylemez­bői vagy más anyagból készült jégtartó, mély felülről kivehető; jéggel való meg­töltése a (8) ajtón keresztül történik. A (2) jégtartón keresztül, egy vagy több (3) léghűtőcsövet alkalmazunk, melyeken át tö a (9) ventilátor segítségével a levegőt ke­resztül nyomjuk, lehűtjük és megfelelő helyre áramoltatjuk. Az (5) rácson kérésziül a jégtartóból a megolvadt jég vize a (6) tartóba folyik. 50 Ez a víz a (7) csapon keresztül el is tá­volítható, de a tartóban hagyva, a (9) ven­tilátor segítségével elpárologtatható, illetve a helyiségek légnedvesítésére is felhasznál­ható. ' 55 A léghűtő készülék (10) motorja villa­mos vezetékbe kapcsolandó. A (3) léghűtőcsöveken alkalmazott (4) lyukacskák a jégdarabok közti hideg le­vegő kiáramlását biztosítják. A (11) állít- 60 ható terelővel a hűtött levegő irányítható. A 3. és 4. ábra szerinti egymásra merő­leges két metszetben feltüntetett kiviteli alakban a (2) jégtartó (3a) léghűtő csa­tornájában levő (3) légbűtőcsöveket zeg- 66 zugosan rendezzük el a hűtés fokozására. A (6) víztartóban levő víz szükséghez képest illatosítható is a levegő kelleme­sebbé tétele céljából. A (9) vetilátor a szükséghez képest: a 70 jégtartó elé, alá vagy fölé is helyezhető. Az 5. ábrában iker elrendezésű léghűtő­készüléket mutatunk be több munkahely, illetve a helyiség levegőjének jobb keve-

Next

/
Thumbnails
Contents