115881. lajstromszámú szabadalom • Virág- és gyeplocsoló készülék

Megjelent 1937. évi február lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSli SZABADALMI LEÍRÁS 115881. SZÁM. X/h. OSZTÁLY. LÍ. 1.'!•'{({ /. ALAPSZÁM. Virág- és gyeplocsoló készülék. Bilki Ferenc kereskedősegéd Budapest. A bejelentés napja 1936. évi március hó 17-ike. Az eddig ismert gyeplocsolók, melyek részint kézi sugárcsöves locsolók, részint állványra szerelt forgó rendszerű gyep­locsolók, hátránya az, hogy a víz porlasz-5 tása nem tökéletes s így pl. virágok öntö­zésénél azokat tönkre teszik. Alant leírt készülék a tökéletesített por­lasztásé esőztető és locsoló, mely különö­sen virágágyak öntözésére — vízzel való 10 permetezés útján — rendkívül alkalmas. A találmány lényege az alanti leírásból és a mellékelt rajzból teljesen világos. Az 1. ábra a találmány oldalnézetét, a 2. ábra a találmány szerkezeti részének 15 oldalnézetét, a 3. ábra ugyanennek felülnézetét, a 4. ábra a találmány szerkezeti részének másirányú oldalnézetét, az 5. ábra a találmány nézeti képe áll-20 ványra szerelt kivitelben. Az 1—4. ábrákon látható (1) kúp a (2) erősítő lemezek által a (3) csőkarmantyúra van szerelve. E (3) csőkarmantyú az (5) csővég menetein csavarható úgy, hogy az 25 (1) kúp csúcsa a (4) sugárcsőhöz közelít­hető vagy attól távolítható, miáltal az (5) csőben a kúp tengelyének irányában áramló víz a kúp palástját érintve szét­porlik. A (4) sugárcső az (5) csőbe van 30 beerősítve. Az (5) cső végére (6) csavarmenetes és tömlővéges kapcsolóval gumitömlő köthető. A (3) karmantyúval, mely csavarmenet­tel van ellátva, a (4) sugárcsői és az (1) kúp közti távolság a ki-, illetve becsavarás 35 által változtatható, aszerint, hogy milyen mértékben akarjuk a porlasztást. Az 5. ábrán látható a készülék állványra szerelve, aholis az (1) kúpnak a (3) kar­mantyúval való szabályozásával a locsolt, 40 illetve permetezett terület nagysága változ­tatható. Lefelé csavart kúppal kisebb terü­let, felfelé csavart kúppal nagyobb terület öntözhető. szabadalmi igények: 45 1. Virág- és gyeplocsoló készülék, melynek jellemzője a víz kiömlésére való csővég tengelyében, csúcsával a kiömlés irá­nyával szemben, felerősített kúp. 2. Az 1. alatt védett készülék kiviteli 50 alakja, azzal jellemezve, hogy a vízki­ömlést szabályozó kúp vízsugár széles­ségének szabályozása végett, menettel ellátott csőkarmantyúra van felerősítve. 3. Az 1. és 2. alatt védett készülék kiviteli 55 alakja, azzal jellemezve, hogy a készü­lék állványra van felerősítve. I rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents