115879. lajstromszámú szabadalom • Eljárás építőanyag előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEJ RAS 115879. SZÁM. VlII/a. OSZTÁLY. — S. 10303. ALAPSZÁM. Eljárás építőanyag előállítására. Sin ser Alexander iparos Wien. A bejelentés napja 1936. évi május hó 1-je. A találmány eljárás építőanyag, pl. fa­gyapotból és hidraulikus kötőszerből való építőlemezek előállítására. A fa előkezelé­sére nagyobb vagy kisebb feszültségű gőzt 5 alkalmazunk, amelyet a nyers fára vagy fagyapotra engedünk behatni. Ezt a fa­gyapotot illetve a gőzzel előkezelt fából kapott fagyapolot a kötőszerrel kever jük és egyébként ismert módon építőlemezekké 10 alakítjuk. Ajánlatos a gőzkezeléssel egy­idejűleg eső alakjában hozzávezetett ólom­aoetáttal való kezelés alkalmazása is. A fagyapot előállítására szánt fa feldolgo­zása esetén a gőzzel való előkezelésnek, 15 előnyösen, kb. 0.5 m hosszúságú gömbfát vagy fatönköket vetünk alá. A találmány lehetővé teszi továbbá építőlemezek előállítását fagyapotnak kötő­szerrel való keverékéből akként, hogy az 20 építőlemezeket fafurnérral, fémlemezzel, azbesztoementlemezekkel vagy más ha­sonló borítóanyagokkal lehessen burkolni vagy pedig, hogy e lemezeket utólagosan, akárcsak a fát, ácsszerszámokkal, asztalos-25 szerszámokkal és hasonló szerszámokkal lehessen megmunkálni. Ezt úgy érjük el, hogy a lemez felületi rétegeit, illetve a le­mez megmunkálására szánt részeit, illető­leg egy vagy több réteget, az egy munka-30 menetben történő előállítás közben, kötő­szerből és fagyapotvattából készítjük, mely pl. 0.5 mm széles, 0.05 mm vastag és 500 mm hosszú rostokból állhat, míg a lemez egyéb részeit normálisan, durva fagyapot-35 rostokból és ..kötőszerből állítjuk elő. Énnekfolytáxi a megmunkálandó részelt illetve az építőlemez felületei finom lyu­kacsú. tömör strukturát kapnak, mely az említeti megmunkálást, illetőleg burkolást nehézségek nélkül teszi lehetővé. 40 A találmány továbbá kötőszerrel kötött fagyapotból való lemezekből több, szel­vényes üreget tartalmazó építőelemek elő­állítását célozza, valamint ezeknek építő­részekké való összeillesztését sajátosan ak- í,> ként, hogy az egyes, szelvényes üregű le­mezeket úgy állítjuk össze, hogy az üregek átmenő csatornákat alkossanak, melyeket előre meghatározott számú. pl. vasbeton­ból, vasból, fából vagy efféléből való tartó- 50 váz felvételére hasznosíthatunk. E vázat a lemezek összeépítésével egyidejűleg il­lesztjük az üregekbe. Az egyes lemezek szé­lei félcsatornát alkotó hornyokat tartal­maznak úgy, hogy az összeállításkor az 55 egymásra helyezkedő szélek két egymás­mellé kerülő hornya teljes csatornát zár körül. Ily módon a szigeLclő és tartóvázzal összekötött, fagyapotnak kötőszeirrel való keverékéből készült építőlemezek megle- 60 pően kedvező felhasználási lehetőségei adódnak. Ismeretes volt már, hogy hidraulikus kö lőszert, illetve cementet és fagyapotiot építőlemezekké lehet alakítani. Ehhez a 65 fagyapolot előbb impregnálni kellett. A ta­lálmány annak a felismerésén alapul, hogy a fagyapot és kötőszer, pl. cement össze­kötése igen jól lehetséges, ha az ecetsav, aceton, gyanta és efféle eltávolítására a 70 fagyapolot előbb gőzzel kezeljük, majd a kötőszerrel összekeverjük és építőleme­zekké dolgozzuk fel. Ugyané találmány más megoldása az az eljárási változat, melynél az ecetsav, aceton, gyanta, stb. 75 eltávolítására ugyancsak gőzt használunk,

Next

/
Thumbnails
Contents