115790. lajstromszámú szabadalom • Tornaeszköz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115790. SZÁM. XX/g. OSZTÁLY. — A\ 13312. ALAPSZÁM. Tornaeszköz. Kummant Edmund mérnök Milanowek (Lengyelország). A bejelentés napja 1936. évi jannár hó 17-ike. Lengyelországi elsőbbsége 1935. évi január hó 17-ike. A találmány gumiszalaghói való torna­eszköz, melyet a végein, illetve hosszának tetszőleges helyein kézzel megmarkolva egyetemes tornaeszközként használhatunk. 5 E gumiszalagot kétszeresen, vagy többszö­rösen összehajtva vele igen tág erőhatárok között mindenféle tornagyakorlatokat vé­gezhetünk. így az a költséges, a tornagya­korlatoknál eddig használatos, rugós. LO vagy zsinóros eszközöket helyettesítheti. A találmány szerinti eszköz mindenek fölött egyszerű és így igen olesó. Ezt az eszközt azonkívül igen könnyen kezelhet­jük; az zsebben hordható és különösen vál-15 takozó erő kifejtését célzó gyakorlatokhoz használhatjuk fel. anélkiil. hogy az esz közt járulékos résaek, pl. rugó vagy zsinó­rok hozzáadása vagy elvétele révén át kellene alakítanunk. '0 A találmány szerinti gumiszalagból álló tornaeszközt markolattal is elláthatjuk, melyet a szalagra erősíthetünk, vagy azt magán a szalagon alakíthatjuk ki. A gumi­szalag végein a fogantyúként kiképezett 5 markolatot a gumiszalag megvastagított végeivel helyettesíthetjük. A találmány szerinti eszköz példaként! kivitelét a rajz mutatja, ahol az 1. ábra a gumiszalag íolülnézete, a 2. ábra az 1. ábra szerinti gumiszalag to- 30 vábbi két kivitelének részletét mutatja. A rajzon (1) jelöli a gumiszalagot. A (2) a szalag anyagából kialakított markolatot ós (3) az (1) szalaghoz erősített marko­latot jelenti. 35 Szabadalmi igények: 1. Tornaeszköz, melyet kétszeresen, vagy többszörösen összehajtható, különböző erők kifejtését célzó tornagyakorlatok végzését lehetővé tevő, gumiszalag jel lemez. 2. Az 1. igényben védett tornaeszköz kivi­teli alakja, melyet a gumiszalagban ki­alakított (2) markolat jellemez. 3. Az 1. vagy 2. igényben védett tornaesa- 45 köz kiviteli alakja, melyet a gumisza­lag végein kialakított megvastagítás jellemez. 4. A 2. igényben védett tornaeszköz kivi­teli alakja, melyet a gumiszalagra erő- 50 sített (3) fogantyú jellemez. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents