115748. lajstromszámú szabadalom • Drótváz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115748. SZÁM. XVI/d. OSZTÁLY. — //. 9844. ALAPSZÁM. Drótváz. Holzbauer Róbert vaskereskedő Budapest. A bejelentés napja 1938. évi junius hó 15-ike. A találmány drótelemekből s ezek össze­fogására való alkatrészekből összeállítóit drótvázakra (pl. koszorúvázakra) vonat­kozik. 5 Ily könnyű drótvázak részeinelv össze­fogására eddig általában azt az eljárást alkalmazták, hogy az egymással össze­kötendő elemeket najgy túlfedéssel egy­másra hajlították s az egymást túlfedő i.O végeket vékony drótokkal összekötözték. Drótvázáknak ily módon való készítése anyagpazarlással és sok munkával jár s ezért nem gazdaságos. A találmány szerint e nehézségen oly 15 módon segítünk, hogy a I ül fedés nélkül, egyszerűen ütközéssel egymás mellé he­lyezett összekötendő vázrészeket egy elő­hajlltott és a kötés létesítése céljából tel­jesen behajlítandó kötőelemmel fogjuk ösz-20 sze. A kötőelem ennek megfelelően egy előhajlított és az általa összekötött drót­részre teljesen ráhajlítható lemezdarab, mely a drótrészre oly szorosan hajlítandó rá hogy a szorításból eredő súrlódás ren-25 des körülmények közt önmagában is ele­gendő a kötés létesítésére. A találmány szerinti drótváz egy példa­képem kiviteli alakja a mellékelt rajz 1. ábráján, az alkalmazható kötések két j el -30 legzetes, példáképeni esete pedig a 2—4. ábrákon látható, melyek közül a 2. és 3. ábra ugyanazt a kötést nyitott, ill. kész állapotában, a 4. ábra pedig egy további (az 1. ábrán nem alkalmazott) kötést kész 35 állapotában mutat. Az 1. ábrán látható drótváz (a) keret­drótjai a (b) összekötő drótdarabokkal vannak összefüggő vázzá egyesítve. Az (a) és (b) drótok a 2. ábra szerint egyszerű ütközéssel vannak egymáshoz illesztve s 40 összekötésükre a megfelelő alak szerint ki­vágott és a befektetendő drótrész hossz­tengelye körül előhajlított (c) kötőlemez szolgál, melynek előhajlított részeit a be­fektetett drótrészeik körül a 3. ábra sze- 45 rint szorosan összehajlítjuk, úgyhogy az összekötendő drótrészek ne tegyenek benne eltolhatók, vagy belőle kihúzhatók. A 4. ábrán a 2—3. ábraheli, T-alakú kötéssel szemben egy keresztalakú kötés 50 van feltüntetve, mely a kötésen teljesen átmenő (d) drótból,, továbbá ehhez két­oldalt tompán illesztett (e) és (f) drót­részekből áll. A kötés, megfelelő alakra kivágott (g) lemezdarab segítségével. Lelje- 55 sen az előbbi módon létesíthető. Ugyanily módon létesíthető bármely más alakú, pl. derékszög helyett hegyesszög­ben összefutó drótrészekből álló kötés is. A kötés erőssége növelhető azáltal, hogy 60 a tompán illesztelt drótvéget — pl. a 2. ábrán a (h) drótvégénél lát­ható módon — ellapíljuk, vagy a végét felduzzasztjuk. Ennek következtében a vé­génél szélesebbé tett drótdarab a kötési- 65 bői abban az esetben sem tud kicsúszni, ha a kötőlemez szorításából eredő súrló­dás — a szorítás tökéletlensége miatt — a megfogásra önmagában véve nem volna elegendő. 70 Az ismertetett kötési módok természeté­ből következik, hogy ezek nem egymáson fekvő, tehát nem párhuzamos tengelyű, ha­nem egymással szög alatt és pedig rend­szerint derékszög alatt találkozó drótrészek 75 összekötésére alkalmasak.

Next

/
Thumbnails
Contents