115679. lajstromszámú szabadalom • Fényszűrő eljárás és berendezés a fény nagyobb hőhatású sugarainak filmszalagok tűzveszélyét csökkentő leválasztására

MAGYAR XTRÁLYT SZAlíADALMT RTRMCt SZABADALMI LÉTRÁS 115679. SZÁM. IX/LL. OSZTÁLY. — J. 3576*. ALAPSZÁM. Fény szűrő-eljárás és berendezés a fény nagyobb hőhatású sugarainak filmszalagok tűzveszélyét csökkentő leválasztására. Societá Anonima ITALYOX, Milano, mint Beiiaj»lia Umberto milanói lakos jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi május hó 14-ike. Olaszországi elsőbbsége 1934. évi május ho 15-ike. A találmány fónyszűrő-eljárás, mely­nek célja a fény nagyobb hőfelvevőképes­ségű alkatrészeinek leválasztása oly cél­ból, hogy pl. vetítőgépekben mozgó film-5 szalag ímeggyulladási veszélyét csök­kentse, továbbá berendezés az eljárás ki­vitelére. Tűzveszély támad pl., ha a filmszalag vetítés .közben hirtelen elszakad és meg-0 áll, amikor is a fényforrás huzamosabb ideig éri a szalag korlátolt hosszúságú darabját. A találmány egyrészt lehetővé teszi gyúlékony filmszalagokon rögzített képek 5 tűzveszélymentes vetítését, másrészt csök­kenti a szalag kopását, mely a fénynek ismételten kitett gépek folytonos haszná­latától ered. A találmány végül kiküszöböli az egy 10 fényforrástól eredő fény hőhatásától szár­mazó hátrányokat, különösen nagyobb hullámhosszúságú (vörös és infravörös) hullámok következményeit ós csupán a fényforrás világító, különösen a rövidebb 15 hullámhosszúságú sugarait (ultra vagy ibolyántúli vörösig) használja fel. A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy a fényforráskiboesátotta sugara­kat, az infravörös és lehetőleg a vörös su-10 garakat is visszatartó közegen vezetjük át úgy, hogy csupán a világítósugarak ma­radnak meg a felhasználás céljaira. A találmány szerint a vörös és infra­vörös sugarak legnagyobb részét célsze-15 rűen folyékony abszorpciós közeg veszi fel, pl. alumíniumszulfát, ecetsav, bórsav, réz- vagy vasszulfát, mely kénsavat ós a csapadék oldásához szükséges, illetve ele­gendő oldószert, pl. vizet tartalmaz ada­lékként. 40* Ezeknek az anyagoknak egy része, (alur míniumszulfát, ecetsav, bórsav) a meleget abszorbeálja, másik része (réz- vagy vas­szulfát) az infravörös és vörös sugarakat szűri. Ezek az anyagok természetesen 45-más, azonos hatású anyagokkal is helyet­tesíthetők, illetve járulékos anyagokkal kiegészíthetők. Világos, hogy a vörös sugarak elvonása a. fényforrásból kiinduló sugárnyaláb ösz- 50 szét ét el ét megváltoztatja; ez azonban sok esetben, különösen vetítőgépek esetében kedvező, mert az alkalmazott mestersér ges fényforrás fényének fehéredését vonja, maga után. 55 Az eljárás kivitelére alkalmas beren­dezés pl. oly edényből áll, amely folyé­kony szűrő- és abszorbeáló közeget és oly optikai berendezéseket tartalmaz, ame­lyeken a. fényforrásból jövő beeső fény- 60" sugarak átmehetnek, majd hő vivő alkat­részeiktől megfosztva kilépnek és a kép­szalagra stb. esnek. A találmány célszerű kiviteli alakjánál ezt az edényt a folyadéknak mozgást köl- 65 esönző eszközökkel kombináljuk, mely mozgás hozzájárul a felvett meleg ab­szorbeá lásához. A találmány szerinti féuyszűrő hűtő­hatásának növelésére a folyékony szűrő- 70' ben átlátszó anyagú ernyőt rendezhetünk el, amelyet egymást keresztező vonalak,

Next

/
Thumbnails
Contents