115592. lajstromszámú szabadalom • Pótfűtőtest

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1.15SZÁM. II/LL. OSZTÁLY. 11. 6878. ALAPSZÁM. Pótfűtőtest. Ráth Károly bádogossegéd Szombathely. A bejelentés napja 1935. évi december hó 14-ike. A találmány oly pótfűtőtest, amely a kis fűtőfetüMű, egyszerű vaskályhák ha­tásfokát lényegesen megjavítja azáltal,hogy a kályha fűtőMületének megnövelésével a 5 füstgázok egyébként veszendőbe menő me­legének leadását lehetővé teszi. A berende­zés oly módon van szerkesztve, hogy a íűtőíelületek szabadon sugározhassák a me­leget és emellett a kályha főzésre is alkal-10 masabb legyein, könnyen legyen kezelhető és szétszedés nélkül házilag is tisztítható legyen. A találmány szerinti pótfűtőtest előnye az eddigiekkel szemben az. hogy a iutő-15 felületek szabad hőkisugárzása mellett a kis vaskályha főzőlapját egy főzésre al­kalmasabb, egyenletesen melegített lap­pal helyettesíti. A mellékelt rajzon az 20 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra vízszintes metszet a felső dob alatt, a 3. ábra vízszintes metszet a dobon át. ,a 4. ábra felülnézet, az 25 5. ábra alulnézet, a 6. ábra függélyes metszet. Ezek szerint a közönséges vaskályha főzőlapjának leemelése után a pótfűtőtest kerül annak helyére, alul egy bordázott öntöttvas zárókoronggal, melynek hét kör- ao alakú nyílásán keresztül jutnak az égés­termékeik az öntöttvas korong nyílásaival egybeépített füstcsöveken át a felül főző­lappal lezárt dobba és innen a dob alsó záróilapjából kiinduló hajlított füstcsövön 35 keresztül a kéménybe. A dobba jutott égéstermékek így az öntöttvas (főzőkarí­kás) főzőlap minden részét egyenletesen érintik. Az öntöttvaskáiyha kivezető füstcsöve 40 vasbádog záró dugó fedést kap. Szabadalmi igények: 1. Pótfűtőtest, amelyet zárókorong kerü­lete mentén fekvő nyílásokat a felette •levő füstdobhal összekötő csövek s '.a 45 íüstdobbói középen lefelé kiinduló el­vezető cső jellemez. 2. Az 1. igénypont szerinti pótfűtőtest ki­viteili alakja, azzal jellemezve, hogy felső lapja főzőlapnak van kiépítve!. 50 1 rajzlap melléklettel. I'nll.'is üyorndn, Bmlíipest

Next

/
Thumbnails
Contents