115580. lajstromszámú szabadalom • Szárító készülék

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMILEIRAS 1155SO. SZÁM. jll/b. OSZTÁLY. — K. 13541. ALAPSZÁM. Szárító készülék. Kolm Sándor raktárnok Budapest. A bejelentés napja 1936. évi június hó 27-ike. A találmány szárító készülék, amelynél a szárító levegőt zárt térben keringő moz­gásban tarthatjuk és így a szárításhoz a szárítási művelet közben ugyanazt a leve-5 gőt használhatjuk. Ily módon a szárítást gyorsal)ban végezhetjük el. mint az eddig ismere'Ci készülékeknél. Ezenkív ül a készü­lék szerkezetileg egyszerűbbé válik és üzemköltsége is kisebb. 0 A felsorolt előnyöket úgy érjük el. hogy a szárító levegő keringte'tésére való szel­lőző szárnyakat oly zárt tokban rendezzük el. amelyben szárító tér van. A szellőző szárnyak hajtására használt villamos mo-5 tort előnyösen a tokon kívül helyezzük el és így azt a tokban, illetve a szárító térben keletkező gőzök nem érik. továbbá a motor a tokban elrendezett fűtőtesttől eredő hőhatás ellen megvédhető. Mint­) hogy a motor szabad levegőn- van. káros felmelegedését is elkerüljük. A találmány értelmében továbbá a szel­lőző szárnyak tokijában például harang­alakú belétlestel alkalmazunk, amellyel a 1 szárító levegő helyes keringését biztosít­juk. A belétteslen előnyösen turbinalapál­alakú terelő lemezeket rendezhetünk el. amelyek a szellőző szárnyaktól tovainozgó levegői részáramokra osztják és a levegő ) részáramokat csavarvonalalakban keringő mozgásra kényszerítik. A szárító levegő tehát a szárító térben elhelyezett anyagon át csavarvonalalakban kering és eközben visszajut a szellőző szárnyak középső ré­v széhez. A levegő ily módon teljesen egyen­letesen és rendkívül gyorsan szárít. A be lét testet fűtőtest elhelyezésére is használhatjuk, amivel a szárító levegő gaz­daságosabb hevítését érjük el. A meleg­átszármaztatást a jó hővezető anyagból 40' való terelő lemezek is fokozzák. A találmány szerinti szárító készülék különösen hajszárításra használható. Ez cselben a toknak, amelyet például tartó állványra beállíthatóan szerelünk, a fej 45-elhelyezésére ícjimlása van. A tok fej nyí­lását előnyösen kúposán befelé nyúló pe­rem szegélyezi és így különböző méretű fe­jek minden szabályozó segédeszköz nélkül jól lek telhetők a fejnyílásba. Kívánt 50' esetben a fejnyílás úgy is alakítható, hogy bősége például a kerület tágításával, il­letve szűkítésével szabályozható. A lej nyí­lás kerülete hőszigetelő anyagból készül­het vagy hőszigetelő anyaggal vonható be. 55 A találmányt a következőkben például hajszárító készülék alakjában a mellékelt rajz kapcsán részletesen ismertetjük, ame­lyen a példaképen felvett kiviteli alakot vázlatosan tüntettünk fel. A mellékelt raj- 60-zon az 1. ábra a találmány szerinti hajszárító készülék középhosszmelszete. a 2. ábra metszete az előző ábra I—I vo­nala mentén. A 85> 3. ábra a tokban elrendezett beléttest elölnézete, A 4. ábra a tok módosított kiviteli alakjá­nak nézete. Az 1) szellőző szárnyakat az 1. ábra 70 szerint a (2) tok belső részében rendez­zük el, mi kőris az (1) szellőző szárnyak előtt a (2) tokban (3) szárító tér áll ren­delkezésre. A (2) toknak a fej felvételére (1) nyílása van. A fej aképen helyezhető 75 a (4) nyílásba, hogy a fej kerülete a (4)

Next

/
Thumbnails
Contents