115567. lajstromszámú szabadalom • Henger és betétpersely dugattyús gépekhez

MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115567. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — S. 16322. ALAPSZÁM. Henger és betétpersely dugattyús gépekhez. Stemo R. T. Schaffhausen és Rees Lajos Neuzenville (Ardennes). A bejelentés napja 1936. évi április hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1935. évi április hó 9-ike. Dugattyús gépekben a futófelületek ko­pásának csökkentésére javasolták már olyan perselynek a hengerekbe való helye­zését, amely a henger falnál keményebb 5 anyagból készül. Minthogy eddig azt té­telezték fel, hogy a hengerfal kopását a dugattyúgyűrűk rugózása és fogyatékos illesztése, valamint a dugattyúk billenése okozza, e betétperselyeket eddigelé oly 0 hosszúra készítették, hogy a dugattyúfej az alsó holtponti állásban még a betétper­selyen belül feküdt. Javasolták már az ilyen hosszú betétperselyeknek egy vagy több. hüvelyalakú, különböző keménységű 5 részből való készítését is. Ezeket peremek­kel és csavarokkal fogták össze. A több darabból készült betétperselyek üzemi al­kalmazása azonban rendkívül nehézséggel jár és túlméretezett építésű, különleges ) szerkesztéseket igényelnek. A találmány tárgya olyan hengerbetét­persely dugattyús gépekhez, különösen robbanógépekhez, melyet a hengerfej fe­lől helyezünk be és új utasításokat ad j ilyen perselyek hosszának méretezésére. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a hengerfalak kopása kizárólag onnan ered. hogy a dugattyúgyűrűk a dugattyú felső holtponti állásában a robbanónyomás ha­) tására sugárirányban szétnyomulnak és a hengerfalhoz ütődnek. A mindig ugyan­azon a helyen ismétlődő nagyszámú ütés­sel a dugattyúgyűrűk gyűrűalakú vája­tokat kalapálnak bele a hengerfalba s a 1 vájatok széle a dugattyú ide-oda járásától letöredezik és ledörzsölődik. Ezt a folya­matot még csak gyorsítja az, hogy a du­gattyúgyűrűk mindig abban a pillanat­ban ütnek a hengerfalra, amikor a leg­magasabb hőfok hat rá. 40 E megállapításokból az a tanulság adó­dott, hogy ha a hengerkopásnak elejét akarjuk venni, nincs egyéb tennivalónk, mint a dugattyúgyűrűk ütéseinek kitett hengerfalrészeket a dugattyúgyűrűk be- 45 hatolása ellen megvédeni, vagyis csak azo­kat a részeket, amelyekkel a dugattyú­gyűrűk a robbianás pillanatában éppen szemben vannak. Az ismert, betétperselyekkel jellemzett 50 hengerburkolatokkal szemben a talál­mányt tehát az jellemzi, hogy a henger­fej felől behelyezett, kemény betétpersely rövidebb, mint a hengernek a dugattyú fejrészétől érintett futófelülete. Az új be- 55 tétpersely tehát rövidebb, mint a dugaty­tyúnak a hengerben való lökethossza és a külső széltől csak olyan mértékig terjed befelé, hogy a dugattyú, amikor alsó holt­ponti állásában van, teljesen szabaddá 60 teszi. A betétperselyt célszerűen olyan hosszúra készítjük, hogy a dugattyú felső holtponti helyzetében a henger,széltől csak a. dugattyúfej utolsó gyűrűjéig ér. Ezt a mértéket természetesen annyiban kell 65 átlagmértéknek tekinteni, amennyiben elő- vagy utógyujtáskor a robbanónyomás nem éppen a felső holtponti állásban kö­vetkezik be, úgyhogy ezekben az esetek­ben a betétperselyt valamivel hosszabbra 70 készítjük. A találmány szerinit lehetséges a hen­gerfej felől behelyezett betétperselyt aránylag rövid, vékony gyűrűnek kiké-

Next

/
Thumbnails
Contents