115562. lajstromszámú szabadalom • Tű-csat

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115563. SZÁM. 1/Í. OSZTÁLY. — H. 9732. ALAPSZÁM. Tücsat. Dr. Hajdú Árpádné magánzónő Budapest. A bejelentés napja 1936. évi február hó 25-ike. A találmány tűcsat, mely amellett, hogy a ruhára feltűzhető, illetve, hogy vele ru­haneműek összetűzhetők, virágok tartá­sára is alkalmas és a szemlélőben kis mé-5 retű virágtartóváza hatását kelti. A csatolt rajzon a találmány példáké]) pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a tűcsat elölnézete, a 10 2. ábra a tűcsat oldalnézete, a 3. ábra a tűcsat felülnézete. A rajzon (a) jelöli a csattestet, (b) pedig az erre felerősített tűt. Az (a) csattest bár­milyen anyagból célszerűen átlátszó mű-15 anyagból készült tömör test, melynek sík hátlapja van, mellső része pedig váza alakú. A (b) tű a csattest sík hátlapján van felerősítve. A mellső részén vázaszerűvé kialakított (a) csattestbe (c) csatornák 20 vannak besülyesztve, melyek virágok szá­rainak befogadására alkalmasak. Használatkor a (b) tű segélyével a esat­tot a ruhára tűzzük, a (c) csatornákba pe­dig célszerűen művirágot helyezünk, mely esetben a csat a ruhára tűzött kis virág- 25 tartóváza hatását kelti és a ruhát díszíti. Szabadalmi igények: 1. Tűcsat, jellemezve mellső részén váza­szerűvé kialakított, hátsó részén sík lappal lezárt, tömör csattesttel, mely 30 virágok szárainak befogadására való csatornákkal van ellátva. 2. Az 1. igényben védett tűcsat kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tű a csattest sík hátlapjára van felerősítve. 35 3. Az 1—2. igényben védett tűcsat kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a csat­test átlátszó anyagú. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents