115554. lajstromszámú szabadalom • Vegyi, főleg amalgám-nyomatok nyomdafestékét előállító eljárás

MAGYAB EIBÁLTI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 115554. SZÁM. IX/e. OSZTÁLY. — Ji. 6833. ALAPSZÁM. Vegyi, főleg amalgám-nyomatok nyomdafestékét előállító eljárás. Renck Henrich grafikus Hamburgban. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 26-ika. Az amalgámhelyes képhordozók, tudva­levőleg, nyomás közben felfrissítendők. E terhes művelet mellőzése végett javasol­ták már oly nyomdafesték előállítását, 5 amelybe fémes higanyt dörzsöltek, ama rendeltetéssel, hogy a képhordozók amál­gámos helyei folytatólagosan felfrissülje­nek. Ily festékekkel azonban gyakorlati­lag nem lehetett nyomtatni, mert a fémes 10 higany csakhamar el roncsolta a képhor­dozók felszínét. A találmánnyal sikerült amalgámalák­ban belevinni a higanyt a festékbe, még pedig olyként, hogy a képhordozónak már 15 eredetileg amalgámos helyei az ilyen fes­tékekkel való nyomtatás közben felfris­sülnek. Szilárd amalgámot nem elegyít­hetnénk a festékkel, mert e réven elron­esolnók a képhordozót. Ezért, a találmány 20 felismerése szerint, folyadékban oldott amalgámot veszünk. E folyadéknak kö­vetkező feltételéket kell kielégítenie. Elő­ször is folyékony állapotban kell fel­vennie az amalgámkristályokat, vagy más 25 szavakkal mondva, folyékony állapotban kell ily amalgámkristályokkal dúsítható­nak lennie. A folyadéknak azonkívül a festékbe bele dolgozhatónak kell mutat­koznia. A folyadéknak továbbá olyan-30 nak kell lennie, hogy dúsítással kapott amalgámtartalma a képhordozó már amalgámozott helyein kiváljék. Evvel kap­csolatosan végül megkövetelendő, hogy a festék a képhordozó nyomóhelyein ne 85 válasszon ki amalgámot. Ily folyadékul legjobban a glicerin vált be, mi mellett azonban még egyéb folyadékok is ki­elégítik a felsorolt feltételeket. A ta­lálmány lényege, hogy a nyomdafestékbe beledolgozunk oly folyadékot, amely kris- 40 tályalakban előállított kész amalgámmal van telítve és amely a képhordozó már amalgámozott helyeivel való érintkezése­kor amalgámot választ ki. Higannyal amalgámot adó, kristály- 45 alakú fémsót, pl. salétromsavas ezüstöt, kristályalakú higanysóval, pl. salétrom­savas higannyal porrá aprítunk, e kész amalgámporral glicerint telítünk és az egészet beledolgozzuk a nyomdafestékbe. 50 A glicerin tehát kész amalgámot tartal­maz és ha kellő mennyiségű telített gli­cerint gyúrunk a festékbe, akkor megle­petésszerűen kitűnik, hogy a kész amal­gám a képhordozónak a képpel el nem 55 foglalt, előzőleg már amalgámozott, fes­téktaszító helyein kiválik a glicerinből és evvel együtt a festékből is és a képhor­dozó e helyein elkülönül. Sem a képhor­dozón, sem a nyomatokon, sehol sem ta- 60 lálhatunk le nem kötött fémes higanyt. Célszerűnek bizonyult a következő ol­dat: Salétromsavas ezüstöt és salétrom­savas higanyt 1:10 súlyarányban, tehát pl. 10 g ezüstsót és 100 g higanysót porrá dör- 65 zsölünk egymással és mintegy 2 liter gli­cerint telítünk az ily módon elkészített amalgámporral, még pedig úgy, hogy az amalgámport belevisszük a glicerinbe. A por feleslege kiválik és a telített glicerin 70 tisztán leönthető. Megjegyzendő, hogy az amalgámpor üledékével újból telíthetünk glicerint, míg az maradéktalanul el nem használódik. A leírt módon telített glicerint már 75 mest beledolgozzuk a nyomdafestékbe,

Next

/
Thumbnails
Contents