115547. lajstromszámú szabadalom • Szórós fúszertartó

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115547. SZÁM XVIII/a. OSZTÁLY. — F. 7724. ALAPSZÁM. Szórós fűszertartó. Fülöp Ferenc szerelősegéd Budapest. A bejelentés napja 1936. évi májas hó 7-ike. A szokásos szórós fűsziertartók (sótar­tók, paprikatartók, sitb.), melyek szórónyí­lásokkal lyukasztott tartályból állnak, nem elégítik ki elegendően a gyakorlat 5 követelményeit, mert egyrészt a szórónyí­lásokon át könnyen jutnak t.isztátlanságok a fűszerhez^ másrészt a kiszórás a szóró­nyílások eldugulása vagy a fűszer össze csomósodá&a folytán igen gyakran fenn-10 akadást szenved. A találmány oly szórós fűszertartó, melynél ezek a hibák nincsenek meg, mert szórónyílások helyett oly szóró sze­lepe van, mely a tartót a használaton 15 kívüli állapotnál teljesen elzárja és eldu­gulást vag'y más fennakadást lehetetlenné tesz. A találmány szerint a fűszertartó egyik kiviteli alakja a mellékelt rajzon hossz-20 metszetben van feltüntetve. A tetszőleges anyagból készült fűszer­tartó, melynek (1) terében a fűszert (sót, paprikát vagy borsot stb.) helyezzük el, a (2) köpenyből és az. ennek aljába beosa-25 varolt (3) fenékből áll. Ez utóbbinak (4) fúratja van, melybe az (5) szeleprúd alsó végén lévő (6) szelep test akként illeszkedik be, hogy a (4) furatot alul elzárja. Az (1) teret a tartó feilso részétől a (7) fal vá-30 lasztja el, melynek (1) furatán át a szelep rúdnak vékonyabb darabja felfelé folyta­tódik és a tartó felső részéből (8) nyomó gomb alakjában kinyúlik. A szeleprúd felső részét a (7) fal és (8) gomb közé fo­gott (9) rugó veszi körül. A (6) szeleptest, 35 mint a rajzból látható, csonkakúp alakú. Ha a szeleprudat a (8) gombnál a (9) rugó hatása ellenében lefelé nyomjuk, a (6) szeleptest a (4) furat alján gyűrűalakú nyílást tesz szabaddá, melyen át a fűszer 40 kiiszóródik. A (8) gomb szabadon bocsá­tásánál a (9) rugó a szeleprudat és szelep­testet a zárt helyzetbe rántja vissza. A tartónak nyitott nyílása nincs és így tartalma tisztátlanságok behatolása ellené- 45 ben védve van. Eldugulás nem fordul elő, mert a szeleptest a (4) furatot a használat közben mintegy tisztogatja és a szeleprúd mozgása is a fűszerre lazítólag hatva az összecsomósodásnak elejét veszi. 50 Szabadalmi igények: 1. Szórós fűszertartó, melyet a fűszer fel­vételére való tartály fenekében lévő szelepnyílás és ebből rugónyomás elle nében kitolható szelep jellemez. 55 2. Az 1. alatt igényelt fűszertartó kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a sze­lepnyílásos fenék a tartályból kicsava­rolható és a szeleptest csonkakúpalakú. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents