115473. lajstromszámú szabadalom • Nyomdaipari segédeszköz a nyomtatandó ívek beállításának megkönnyítésére

2 115473. ható, hogy azt jobban vagy kevésbé tol­juk be a keretbe. A nyelv adott esetbein teljesen ki is .húzható. A segédeszköz alkaltrészéit használat 5 közben a hullámosított (D) lemezrugó tarja össze. E lemeznek az (A) keret kes­kenyebb oldalában lévő hasítékba illő része felfelé hajlított, úgy hogy a hasítékba beillesztett lemez a keret síkjából kieniel-10 kedik. A lemez rugalmassága lehetővé teszi, hogy a ferdén kiálló lemezt a keret síkjába visszanyomjuk, amikor a lemez hullámai a villát és a jiyelvet az érdes­felületű (F) lemezhez szorítják és így azo-15 kat helyzetükben rögzítik. A (D) lemezt e feszültségi helyzetében az (E) kengyel tartja, amely az 1. ábrán feltüntett módon a (D) lemezrugó szabad végére ráhúzható. Avégett, bogy az (E) kengyelt a szerkezet 20 használata közben felesleges módon a ke­retből ki ne húzhassuk, annak egyik szá­rát kampóval láttuk el, amely a kengyel mozgatása közbein a villába akad. A ken­gyel könnyebi) mozgathatáísa végett az ér-25 des (F) lap a kampó pályája mentén ki van metszve, ily érdes lapként legegysze­rűbb módon csiszolópapirost vagy vász­nat h a szn á 1 li a t u nk. A (D) lemezzel az (F) laphoz leszorított 30 alkatrészek helyzetükben biztosan vau­nak rögzítve, míg a rugó oldása után az illesztőfelület könnyen szabályozható. Eugó helyett más rögzítőszorvet, pl. csa­varokat is alkalmazhatunk. Szabadalmi igények: 35 1. Nyomdaipari segédeszköz a nyomta­tandó ívek beállításának megkönnyíté­sére amelyre az a jellemző, hogy az a. felület, amelyhez a nyomtatandó íveket illesztik, a tégelyfelhuzati ívhez rög- 40 zíthető szerkezeti részben elmozdítható és abban rögzíthető elemen van. 2. Az 1. igénypontban védet eszköz kivi­teli alakja, amelyet az illesztőfelületet hordó szerkezeti elemet (B) a 1'elhuzali 45 ívhez ragasztással vagy szúrással rög­zíthető kerettel (A) oldható módon ösz­szekötő szerv jellemez. 3. Az 1—2. 'igénypontok bármelyikében védett eszköz kiviteli alakja, amelyet 50 az illesztőfelületet hordó szerkezeti ele­m et (B) a kerethez (A) rögzítő rugó (D) és e szerkezeti elem csúszását gátló ér­des lap (F) jellemeznek. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyikében 55 védett eszköz kiviteli alakja, melyet a nyomtatandó papirosnak az eszköz alá csúszását gátló, az illesztőfelületből ki­nyúló toldat és a papirosnak a segéd­eszköz fölé siklását gátló, szabályoz- 60 ható nyelv (C) jellemeznek. 1 raj/.liip mellékletiül. S'alUts TiyonMhi, lSuílnpest.

Next

/
Thumbnails
Contents