115473. lajstromszámú szabadalom • Nyomdaipari segédeszköz a nyomtatandó ívek beállításának megkönnyítésére

magyar királyi szabadalmi bíróság SZABADALMI LEÍRÁS 115473. SZÁM. IX/e. OSZTÁLY. — S. 12857. ALAPSZÁM. Nyomdaipari segédeszköz a nyomtatandó ívek beállításának megkönnyítésére. Bálint Fereiic nyomdai gépmester, Békéscsaba. A bejelentés napja 1934. évi november hó 5-ike. Nyomdai tégelysajtóknál a nyomtatandó ívek beállítását úgy könnyítik meg, hogy a tégelyfelhuzati ívre esetről-esetre pa­piroslemezkéket ragasztanak é-s ezekhez 5 illesztik .a nyomtatandó íveket. Az így fel­ragasztott papírlemezek helyzetükben már nem változtathatók. A. papírlemezek helyett a fenti célra fémből készült segédeszközt is haszinálnak, 10 amely a felhuzati íven szúrással rögzíthető. Ezek a fém segédeszközök is csak úgy vál­toztathatók helyzetükben, hogy a felhuzati ív másik helyére szúrhatók. A megtörtént beállítás után a segédeszköz esetleg sziik-15 séges helyzet v áltoztat ás a többnyire olyan •kicsi, hogy az előző helyzetben a felszú­rással a felhuzati íven keletkezett lyuk az újabb helyzet okozta lyuktól alig kü­lönbözik, a két lyuk egyetlen nagyobb 20 lyukká bővül és a segédeszköz rögzítése biz cin y t a la n n á válik. A találmány oly nyomdai segédeszköz a, nyomtatandó ívek beállításának meg­könnyítésére, amely tégelyfelhuzati íven 25 való rögzítése után is szabályozható a felhuzati íven való rögzítésének oldása nélkül. Evégett a találmány értelmében a segédeszköznek az a felülete, amelyhez a nyomtatandó íveket illesztik, a felhuzati 30 ívhez rögzített szerkezeti részben elmoz­dítható és abban rögzíthető elemein van. A felhuzati ívhez való rögzítést előnyö­sen ragasztással végezzük, azonban a se­gédeszközt szórásos rögzítésre is alakít-35 hatjuk. A találmány szerinti segédeszköz példa­képem kiviteli alakját az, 1. ábra tünteti fel, míg a 2—7. ábrán annak egyes alkat­részeit külön is felrajzoltuk. A 2. ábra tünteti fel a találmányt alkotó 40 nyomdaipari segédeszköz alkatrészeit magábafog.adó (A) keretet. A célszerűen téglalapalakú keret evégett úgy van ki­alakítva, hogy amtak hosszabb oldalai vezetéket alkotnak a szerkezet alkatrészeit 45 rögzítő (D) lemez rugó, (E) kengyel és (F) lap számára, me.lv az (A) keretben legalul foglal helyet. A keret alaplapja, sima, a felragasztás céljára, vagy pedig tüskéket hordhat a segédeszköznek felszúrásos rög- 50 zítéséhez. A keret rövidebb oldalai közül az egyikben a (I)) lemezrugó nyúlványát befogadó hasítok van, míg a másik rövi­debb oldal a fenti elemeknek a keretbe veziethetése végett nyitott. 55 A hosszabb oldalakban kialakított nyí­lások a (B) villát és (C) nyelvet vezetik. A (B) villa vezetése azonban oldalirányú elmozdulást is lehetővé tesz. Az összes elemet befogadó (A) keret 60 magassága olyan, hogv az nyomtatás köz­ben a szedés körüli iirpótlékot nem érinti. A (B) villa hordja az illesztőfelületet, amelyhez a nyomtatandó íveket illesztjük. Az illesztőfelületnek, a papirosívek a se- 65 gédcszköz alá csúszását meggátló rézsútos nyúlványa van. A (B) villának a mozga­tásával az illesztőfelület helyzete szabá­lyozható. A (C) nyelv, amely a papirosíveknek a 70 segédeszköz fölé siklását akadályozza meg, rugalmas anyagból van és a keret­ből az ív felé kiálló hossza úgy szabályoz-

Next

/
Thumbnails
Contents