115433. lajstromszámú szabadalom • Forrasztó- és hevítőlámpa

MAGYAR KIRÁLYI ; í^^^r SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115433. SZÁM. XVI/d. OSZTÁLY. — 1*. 8408. ALAPSZÁM. Forrasztó- és hevítőlámpa. Levit Lipót kereskedő Prága, mint Platschek József kereskedelmi utazó Budapest, jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi január hó 24-ike. A találmány alkohollal |Vagy denatu­rált szesszel működő forrasztó- és hevítő­lámpa, mely a jelenleg" használatos for­rasztó- és hevítőlámpákkal szemben egy-5 szerű kezelhetőségével, nagy üzembizton­ságával és minden beállítószerv nélküli könnyű szabályozhatóságával tűnik ki. A kezeléséhez különös ügyesség vagy szak­értelem neon szükséges, úgy hogy nem­id csak ipari célokra, forrasztásokhoz, ha­nem háztartásokban féregirtásra, tüzelés^ nél begyújtásra, továbbá turisztikai cé­lokra, f'őzők helyettesítésére jól használ­ható. 15 A találmány forrasztó- és hevítőlámpa, jellemezve lyuggatott válaszfallal a fo­lyékony égőanyagot felszívó gázfejlesztő térre és fúvókán át a külső légtérrel köz­lekedő gázgyüjtő térre osztott csővel és e 20 csövei egybeépített, a fúvóka felőli olda­lon elrendezett kanócos fűtőszervvel. A mellékelt rajz a találmány szerinti forrasztó- és hevítőlámpa példaképpen vett megoldási alakját mutatja. Az 25 1. ábra a lámpa nagyobb léptékű oldal­nézete és részben függélyes metszete. A 2. ábra a szabályozható gázkiömlő-nyí­lás nagyobb léptékű függélyes metszete és részben oldalnézete. 30 A forrasztó- és hevítőlámpa az egyik végén nyitott (1) csőből, az (1) cső nyitott végét tömítően lezáró csavarmenetes (2) kupakból, a csőalakú (7) fűtőszervből és az (1, 7) csöveket, köz hagyásával össze-35 kötő (8, 9) tömbökből áll. Az (1) csövet a lyuggatott (8) válaszfal két térre, nevezete­sen az (la) gázgyüj tő-térre ós a (4) gyapo­tot vagy más laza felszívó anyagot magá­ban foglaló (lb) gázfejlesztő-térre osztja. Az (1) cső palástjába az (lc, ld) körhor- íq nyok sajtoltak, amelyek között a lyugga­tott (3) válaszfal elmozdíthatatlanu 1 rög­zített. Az (la) gáztér falában a kifelé szé­lesedő, csonkakúp-alakú (le) nyílás van, amelyben az (5) fúvóka (5c)-nél kemény- 45 forrasszal vagy tetszésszerinti más módon rögzített. Az (5) fúvóka (5a) furatán át az alábbiakban leírt módon fejlődő spiritusz­gáz, nyomás alatt, a szabadba áramlik. Az (5) fúvóka csavarmenetes (5b) toldatára a 50 (6) keresztmetszetcsökkentő-sapka van csavarva, amelynek központos (6a) fura;ta az (5) fúvóka (5a) furatának folytatása és átmérője az (5a) furat átmérőjénél ki­sebb. A csőalakú (7) fűtőszerv hátsó végét 55 a csavarmenetes (10) kupak zárja le. A (7) csőben a (11) kanóc van. A (11) kanóc kö­rüli teret, a (7) csövön belül, a (4) gyapot vagy más laza folyadékszívó anyag veszi körül. A (7) cső vékonyabb (7a) végét a le- (J0 vehető (12) kupak zárja le. A (7) cső vé­konyabb (7a) végéből a (11) kanóc vége emelkedik ki, amely a (7) cső (7a) toldatát teljesen kitölti. A (12) kupak felcsappant­ható öngyújtóval helyettesíthető. 65 A (2, 10) kupakokat az (1, 7) csövek hátsó végeiről lecsavarjuk, az (1, 7) csö­vekbe alkoholt vagy denaturált szeszt töltünk, amelyet a (4) gyapot magába­vesz. Alkohol helyett a találmány lénye- 70 gének érintése nélkül benzin is használ­ható. Ezt követői cg a (2, 10) kupakokat a helyükre visszacsavarjuk. A (12) záró-

Next

/
Thumbnails
Contents