115400. lajstromszámú szabadalom • Vízmelegítő kályha

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115400. SZÁM. II/LL. OSZTÁLY. — W. 6493. ALAPSZÁM. Vízmelegítő kályha. Weiss Manfréd Acél- és Fémművei R. T. cég1 Budapest. A bejelentés napja 1935. évi májas hó 10-ike. E találmány vízmelegítőkályha, mely­lyel a víz csekély tüzelőanyagfogyasztás­sal gyorsan hevíthető. A kályha főleg ház­tartási célokra van szánva, például fürdő-5 víz felmelegítésére, különösen vízvezeték nélküli fürdőszobákban. Az utóbb említett . célra többnyire a fürdőkáddal összeépített vízmelegítőkály­hákat használnak,, mélyeknek víztere a 10 kád vízterével alul és felül közlekedik. Ezeknek a fürdőkályháknak több hát­ránya van. A kád víztartalmának felme­legítése soká tart, mert a kádban a víz nagy felületen érintkezik hűtő levegővel. 15 A kályha vízterébe fürdéskor szennye­zett víz kerül, mely a kályhafelületeket, tehát a következő fürdő vizét is elpisz­kítja. A kádat a kályhával összekötő két cső tömítése költséges munkát igényel. 20 A találmány szerinti kályhánál az emlí­tett hátrányok nem mutatkoznak. A kályha víztere nem közlekedik a kád víz­terével, tehát nem szennyeződik. Fürdés­közben is lehet vizet melegíteni a követ-25 kező fürdőhöz. A kályha vize más célra is használható. A kályha víztere zárt, tehát nincs párolgási felülete. A kályha elvihető más helyiségbe is, például mosókony­hába. 30 A csatolt rajz a találmány szerinti kály­hának egy kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra keresztmetszet, a 2. ábra hosszmetszet és a 3. ábra felülnézet. 35 A négyszögletes hasábalakú (1) víztar­tány alsó részébe a (2) tűzszekrény van beépítve. A víztérnek a tűzszekrény két oldalával szomszédos részei különböző szélességűek (1. ábra). A víztér a tűzszek­rény fenekét is környezi. A víztartány- 40 nak levehető fedele van, ami a gyártást egyszerűsíti ós a víztér tisztogatását lehe­tővé teszi. A fedélre (3) töltőtölosér vagy zárható lefolyású tartalékvízedény van rátéve, melyhez leszálló (4) cső csatlako- 4f zik. E cső a kályha, vízterének fedőlapján áthatolva a víztér fenekének közelébe nyúlik le. A kályaköpeny felső részén szé­les, de alacsony, kifolyató (5) nyílás .van (2. ábra), melyhez kifolyató (6) cső csat- 50 lakozik (1. ábra). A szemközti oldalon is lehet kifolyató nyílás és kifolyató (6') cső. E két nyílás közül a kád felőli oldalon levőt használjuk, a másikat pedig lezár­juk. A tűzszekrény (7) füstcsöve a víztér 55 fedelén hatol át. A leirt készülék következőkép működik: A vízteret a kifolyató nyílásig töltjük meg vízzel és a (2) tűzszekrényben tüze­lünk. A tűzszekrény köpenye a környező 60 vizet felmelegíti, még pedig az 1. ábrán baloldali keskenyebb közben erősebben, mint a jobboldali szélesebb közben, minek folytán a víz keringeni fog a tűzszekrény körül. Emellett a felmelegedett alsó víz- 65 réteg felfelé fog áramolni, a felső hideg vízréteg pedig leszáll. Ezen áramlások folytán az egész víztömeg egyenletes hő­fokú lesz. Ha a meleg víz kibocsátandó, a (3) töltőtölcsérből, illetve tartalékedény- 70 bői hideg vizet bocsátunk a kályha víz­teirébe. Ez a víz a (4) csövön a víztér al­jába kerül és -a meleg vizet a (6) csövön át kiszorítja, mielőtt azzal keverednék. ,

Next

/
Thumbnails
Contents