115336. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kordbársonyszerű felület előállítására szövedékeken

2 115336. bársony vetülékfonalat felvágására való ké­ses berendezés. A találmány szerinti eljárással oly szö­vedéket állítunk elő, mely oIy külsejű 5 és a felülete oly tartós, mint az eddigi kordbársonyé, emellett azonban szilárdabb, ezenkívül egyszerű és olcsó hengeres be­rendezéssel egyszerűbben és gyorsabban állítható elő. A nyers szövedék előállítási 10 költsége és a munkaszükséglel. valamint a megmunkálási költségek a találmány szerinti velurkordnál tehát lényegesen ala­csonyabbak, mint eddig. Szabadalmi igények: 15 1. Eljárás kordbársonyszerű felület elő­állítására szövedékeken, illetve ú. n. velurkord előállítására, azzal jelle­mezve, liogy a szövedék, különösen pa­mutszövedék egyik oldalát pl. íelkefé­léssel felborzoljuk, azután — célszerűen - ' magasra nyírjuk, majd ismeretes mó­don fényesítjük, végül finom kerületi bordákkal ellátót^, mérsékelten hevített hengerrel ismert kuvrirkalanderrel nagy nyomás alkalmazása mellett saj- -á toljuk, illetve hengereljük. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás fo­ganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a barázdákat a felborzolt szö­vedék felületébe nyomó hengert, pl. is- 3 • mert belső hevítéssel mintegy 40 C°-os állandó hőmérsékleten tarliuk és a hen­gert a szövedék felületére, mintegy 500—700 kg cm-kénti szövelszélességre eső nyomással nyomjuk. 35

Next

/
Thumbnails
Contents