115295. lajstromszámú szabadalom • Változtatható törőszögű folyadékprizma

MAGYAR KIRÁLYI Íffl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115295. SZÁM. Vll/'e. OSZTÁLY. — S. 15987. ALAPSZÁM. Változtatható törőszögű folyadékprizma. Dr. Szigeti Károly orvos Újpesten. A bejelentés napja 1935. évi július hó 19-ike. A jelenleg használatos optikai prizmák legtöbbször üvegből vagy esetleg más szi­lárd anyagból készülnek, de ismeretesek a folyadékkal megtöltött, zárt edényből álló, 5 úgynevezett folyadékprizmák is. Mindezek azonban merevek, vagyis törőszögűk ál­landó, illetőleg a törőszög csak a prizmát körülvevő közeg sűrűségétől függ. A találmány oly folyadékprizma, mely-10 nél a folyadékot körülzáró edény egy vagy több lapjának helyzete a többiéhez képest változtatható és ilymódon a prizma törő­szöge is változtatható. Ennek a folyadék­prizmának két példaképem megoldási 15 alakját a csatolt rajzon vázlatosan tüntet­tük fel. Az 1. ábra az egyik megoldás metszete, a 2. ábra pedig ezt a prizmát műszerbe beszerelve tünteti fel. A 20 3. és 4. ábra a műszer részletesebb rajza metszetben, illetve nézetben. Az 5. ábra a prizma másik megoldásának rajza, a 6. ábra pedig ezt a prizmát műszerbe 25 beszerelve szemlélteti. Az 1. ábra szerinti megoldásnál a prizma háromélű vagy pedig négyélű hasáb alakú és lényegében véve az (1) edénybe zárt (2) folyadékból áll. A (3) nyíl irányában 80 az edény (6) lapján át beeső fénysugár az ismeretes optikai törvények szerint a prizma belsejében a (4) nyíl irányában folytatja útját és ha a prizmát (a rajz szerint) úgy szerkesztjük, hogy (5) ha-35 tárolólapja a (4) irányra merőleges le­gyen, akkor az ezen az (5) lapon át kilépő fénysugár nem törik meg ismét. Ez a prizmaalak egyes műszereknél előnyös le­het, de természetesen a találmány szerinti prizma a szokásos egyenlőszárú háromszög 40 keresztmetszetű vagy más alakú is lehet. A találmány értelmében a prizmának pl. (6) lapját a többihez képest elfordít­hatóvá tesszük, amivel azt érjük el, hogy a prizma a (3) fénysugarat többé vagy 4.5 kevésbbé téríti el, vagy pedig elérhetjük azt, hogy ha a (3) fénysugár iránya megvál­tozik, a (6) lapot úgy fordítjuk el, hogy a prizmából kilépő fénysugár megint a (4) nyíl irányát követi. Emellett az (1) edény 50 térfogata természetesen nem változik, vagyis a (2) folyadék az. (1) edényt min­dig teljesen kitölti. Ez a folyadékprizma a gyakorlatban többféle alkalmazást találhat. Így pl. táv- 55 csőszerű vagy kémlelőcsőszerű műszerben felmerülhet annak szükségessége, hogy a csövet elhajlítsuk és ezen az ívelt vonal vagy törött vonal alakú csövön átnézhes­sünk. Efféle műszer pl. az úgynevezett 60 gasztroszkóp, mely a gyomor vizsgálatára való. Lényege fémcső, melynek a gyomorba leeresztendő végén lámpa és tükör- vagy prizmarendszer van, úgyhogy a műszer segélyével a gyomorfal láthatóvá válik. 65 Ez a vizsgálat eddigelé nagyon nehézkes, veszélyes és tökéletlen volt, mert a gasztroszkópok merevek és nem alkalmaz­kodnak a nyelőcső, valamint a gyomor hajlásaihoz. Ismeretes ugyan hajlítható 70 gasztroszkóp is. mely azonban rendkívül drága és emellett nem is tökéletes. A találmány szerinti prizma hajlítható kémlelőcső, pl. gasztroszkóp szerkesztésére rendkívül alkalmas. Az ily gasztroszkóp- 75 nak a találmány szerinti folyadékprizmát

Next

/
Thumbnails
Contents