115104. lajstromszámú szabadalom • Iróntoldó

Megjelent 1936. évi október hó 1-én. MA6YAB KIRÁLYI SZABADALMI BIKÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115104. SZÁM IX/a/b. OSZTÁLY. — K. 13393. ALAPSZÁM. Iróntoldó. Kovács Imre Máv. állomás vezető előljáró Odalmand. A bejelentés napja 1936. évi március hó 2-ika. Az eddigi irón tol dók, melyeknél az irón egy i r ó n t a r t ó h i i ve 1 yn e k hasított kúpos felső végében van, a hasított részre rá­tolt kúpos szorítóhüveillyel rögzítve, csak 5 irodai használatra alkalmasak, mert zseb­ben való viseléshez a ceruza hegyének az eltűréstől való -megvédéséhez kupakot nem lehetett ráhelyezni. Az. irónt rögzítő hü­vely a toldó külső felületén bütyökszerűen 10 volt elhelyezve. A toldó használata köz­ben ez kellemetlen volt az, ujjra, mert azt nyomta. Huzamosabb használatnál fárasz­tólag hatott a kézre. Találmányomnál e hátrányok úgy van-15 nak kiküszöbölve, hogy az iróntartóhüvely felhasított vége a szorítóhüvely vastagsá­gának megfelelően úgy van vékonyítva, hogy a szorítóhüvely és az iróntartóhü­vely külső felülete egy szintben fekszenek, 20 Azonkívül a szorítóhüvely 'külső felü­lete és az iróntartóhüvelynek, a felhasí­tott, vékonyított részéhez csal lakozó ré­szének a felülete egy szintben fekvő kúp­felületekként vannak kiképezve, ami lehe-25 tővé teszi azt, hogy az irón hegyének a megvédésére szolgáló kupaikot az irón­tartóhüvelyre rá lehessen húzni anélkül, hogy a kupak belső fala a szorítóhüvely külső falát érintené, mert -máskülönben a 30 védőkupak levételekor a szorítóhüvelyt is magával vinné. A rajz a. találmány szerinti iróntoldó egy példaképeni kiviteli alakját mutatja, Az 85 1. ábra az -iróntoldót összeszerelve, hossz­metszetben, nagyobb léptékben, a 2. ábra a védőkupak nélküli iróntol­dót, a 3. ábra a védőkupakot, a 4. ábra a szorítóhüvelyt mutatja. 40 Az, (1) iróntartóhüvely (1') kúpos felső vége felhasított és ebben a (2) irón az (1') végre ráhúzott (3) szorítóhüvellyel van rögzítve. (4) -a vódőkupak, mely az- (1) iróntartóhüveilyre van ráhúzva. Az (1) 45 iróntartóhüvely (1') felhasított vége a (3) szorítóhüvely vastagságának megfele­lően úgy van vékonyítva, hogy a (3) szo­rítóhüvely és az (1) iróntartóhüvely külső felülete egy szintben fekszik. Ezenkívül a (3) szorítóhüvely külső felülete és az (1) irómtartóhüvelynek az (1') felhasított, vé­konyított részéhez csatlakozó (1") részének ,a felülete egy szintben fekvő kúpfelüle­teket képeznek. (Lásd 1. ábrát.) A (4) 55 védőkupak nyílásának ia, belvilága kisebb, mint a,z (1) iróntartó külső átmérője, és nagyobb, mint a (3) szorítóhüvely legna­gyobb külső átmérője. Ezáltal meg van gá­tolva, hogy a (3) szorítöhüvely a felhú- 60 zott (4) kupakba beleszoruljon és a kupak levételekor vele együtt lejöjjön. Szabadalmi igények: 1. Iróntoldó, melynél az irón egy irón­tartóhüvelynek hasított, kúpos felső 65 végében van e hasított végre ráhúzott kúpos szorítóhüvellyel rögzítve, azzal jellemezve, hogy az iróntartóhüvely felhasított vége a szorítóhüvely vastag­ságának megfelelően úgy van véko- 70 nyitva, hogy iá szorítóhüvely és az iróntartóhüvely külső felülete egy szintben fekszenek. 2. Az 1. igényben védett iróntoldó kivi­teli alalkja,, azzal jellemezve, hogy a 75

Next

/
Thumbnails
Contents