115089. lajstromszámú szabadalom • Elektromos továbbító berendezés

MAGYAR KIRÁLYI wSJlr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115089. SZÁM. V/g/l. OSZTÁLY. S. 13934. ALAPSZÁM. Elektromos továbbító berendezés. szeőkeffalvi Szent-Miklósy László oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1935. évi június hó 8-ika. Szállító pálya mellett (sínpálya, csőve­zeték belseje) egy vagy több elektromág­nest (vagy solenoidot) helyezünk el. A pályán halad a szállítandó test, kerekeken 5 vagy görgőkön gördülve, oly módon, hogy egy mágnes előtt lévén éppen, annak áramkörét zárja, mire a mágnes a továb­bítandó testnek, az mágneses anyaggal felszerelt lévén, vonzó lökést ad, mire az 10 a mágnes felé irányuló haladó mozgásba kezd. A mágnes melletti elhaladás előtt annak árama kikapcsolódik, s a test szer­zett kinetikai energiájánál fogva tova­halad, míg a másik, a pályán következő 15 mágnes közelébe nem ér, hol előbbi játék megismétlődik, s automatikusan tart addig, míg a test a pálya végére nem ért, illetve míg az utolsó mágnest el nem hagyta. A mágnes áramkörének önmű-20 ködő kapcsolása történhet pl. oly módon, hogy egy illető mágnes előtt lévén éppen a továbbítandó test, ha annak éppen ke­rekekkel felszerelt alakjáról van szó, első s hátulsó kerekei egymástól elszige-25 telt kontaktusokra futva zárják a jármű előtt levő elektromágnes áramát rövi­debb vagy hosszabb időre (míg a kontak­tusrészekről a kocsi le nem szalad), oly módon, hogy az első s hátsó kerékpár 30 egymással elektromosan vezetői összeköt­tetésbe van hozva. A szállítandó test tetejére, hogy súlya s így súrlódása haladás közben kisebb legyen, célszerű szárnyfelületet erősíteni. Szabadalmi igények: 35 1. Elektromos továbbító berendezés, me­lyet mágneses anyagot tartalmazó vagy mágneses anyagból készült to­vábbítandó test, ennek pályája mentén elhelyezett egy vagy több, külön-kü- 40 lön a továbbítandó testre ható elektro­mágnes (vagy solenoid) és az elek­tromágnes (vagy solenoid) áramkörébe iktatott, a továbbítandó test által vezé­relt kapcsoló jellemez. 45 2. Az 1.-ben védett berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a továb­bítandó test pályája csővezeték, a to­vábbítandó test pedig a csővezeték bel­sejében kerekeken gördülő kocsiszerke- 50 zet, vagy golyókon vagy görgőkön gördülő test, vaigy gömbalakú, hen­ger- vagy hordóalakú test. 3. Az 1.-ben védett berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a továb- 55 bítandó test pályája sínszerkezet, vagy drótkötélszerkezet, vagy vályúszerű, esetleg felül nyitott csatorna, vagy út­szerű síkpálya. 4. Az 1.-ben védett berendezés kiviteli 60 alakja, azzal jellemezve, hogy az elek-

Next

/
Thumbnails
Contents