114956. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék műmárványlapok és idomok gyártására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^ ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114956. SZÁM. XVII/b. OSZTÁLY. — II. 6593. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék műmárványlapok és idomok gyártására. Koch László gyáros Budapest, mint Rózsás József kőművessegéd budapesti lakós jog-utódja. A bejelentés napja 1934. évi június hó 6-ika. A találmány a természetes márványt hí­ven utánozó, cement-kötőanyagú műmár­ványlapoknak és idomoknak gyors és gaz­daságos gyártását teszi lehetővé. 5 Az eljárás lényege az, hogy a márvány­vagy mészkőzúzalékból, cementből és festő­anyagokból álló nyersanyagokat szárazon keverjük össze, még pedig szín szerint elkülönítve, vagyis külön-külön annyiféle j0 keverékadagot készítünk, ahányféle színt akarunk a műanyagban megjelentetni, az­után ezekből a keverékadagokból félre­tesszük azokat, amelyeket az erezésre szán­tunk, ,a többit pedig egyenként vízzel sűrű 15 pépszerű tömegekké dolgozzuk fel. Eze­ket a különféle színű tömegeket azután szükség szerinti mennyiségekben egymás­sal összegyúrjuk, amiből az alapanyagot kapjuk. Az összegyúrást úgy végezzük, 20 hogy benne az eltérő színű vagy árnyalatú részek harántmetszetben még elkülönítve és jól felismerhetően, legfeljebb egyes rész­letekben kissé elmosódottan jelenjenek meg. 25 Ezt követőleg az erezést aszerint, hogy milyen terméket akarunk készíteni, két­féleképen állíthatjuk elő. Ha nagyobb felületű lapokat vagy idomokat akarunk készíteni, amelyek formaasztalon megfele-30 lően elhelyezett lécekkel határolt keretben állíthatók elő, akkor az anyagot célszerűen kiterítés után helyenként megrepesztet­jük és a repedéseket beszórjuk az erezésre szánt száraz keverékkel. Minthogy az 85 anyagban még elég nedvesség van jelen, ez a poralakú adalék is, a repedések ösz­szezáródása után kellően megkötődik és a többi anyaggal egyneművé lesz. Ha azonban tömeggyártásra alkalmas egyszerű lapokat akarunk nagyobb mennyi- <o ségben gyártani, akkor a találmány szerinti előformázó vagy adagoló szekrényt alkal­mazzuk, amelynek segítségével felszeletelés­sel kapjuk meg a burkoló lapok mintázott felületi rétegét. Ehhez alkalmazkodik az- 45 után az erezési eljárás is. Az előformázáshoz ugyanis olyan, két vé­gén nyitott szekrényt vagy vályút haszná­lunk, amelynek keresztmetszete hossz- és szélességi méretek tekintetében megfelel a 50 készítendő lap hossz- és szélességi mére­teinek, hosszmérete azonban a lap vastag­ságának sokszorosa. E szekrénybe hossz­irányú szabálytalan rétegekben rakjuk be az alapanyagot és az egyes rétegeket sor- 55 ban behintjük az erezésre szánt színes szá­raz anyagkeverékkel. A felszeletelést azután vagy úgy végez­zük, hogy a szekrényben levő anyagot fo­kozatosan kitoljuk a szekrényből és egy- 60 más után leszeljük a kitóduló részeket, amelyek aztán egy-egy sajtold formába ke­rülnek, vagy pedig a vályút egyszerűen egyik nyitott oldalával az asztalra borít­juk s aztán a szekrényt fokozatosan hátra- 65 toljuk, miközben a szabaddá vált részeket sorra leszeljük és a sajtolóformákba jut­tatjuk, amelyekben aztán rávisszük a szo­kásos beton-alapréteget s ennek némi meg­szilárdulása után a lapot végleges alak- 70 jára sajtoljuk. Az előformázó vagy adagoló szekrény

Next

/
Thumbnails
Contents